Podjęcie przez Efling ostatecznej próby porozumienia się z SA

9. 01, 2023

Komisja Negocjacyjna związku zawodowego Efling złożyła kolejną ofertę Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców celem rozwiązania toczącego się między stronami sporu płacowego. Oferta została jednogłośnie przyjęta na posiedzeniu komisji negocjacyjnej wczoraj, 8 stycznia. Oferta w porównaniu z poprzednimi złożonymi 21.12.2022 r. i 29.11.2022 r. została tym razem znacząco dopasowana do wymagań partnera negocjacyjnego.

Podwyżki płac w ramach tego, co zostało wcześniej wynegocjowane

Oferta obejmuje wdrożenie nowej tabeli płac. Podwyżki w tabeli wahają się w granicach od 40 do nieco ponad 59 tys., tym samym mieszczą się w ramach uzgodnionych z innymi związkami na początku grudnia.

Ponadto przysługuje dieta w wysokości 15 000 ISK, czyli takiej samej kwoty dodatku na utrzymanie, jakiej domagał się Efling w ofercie złożonej 12 grudnia. Natomiast teraz proponuje się, aby dodatek do wynagrodzenia naliczany był poza wynagrodzeniem zasadniczym i w związku z tym nie zwiększałby premii za pracę zmianową i nadgodziny.

Korekta tabeli płac

Wprowadzono korektę w tabeli płac, pracownik musiałby obecnie przepracować 18 miesięcy w zawodzie, aby osiągnąć pierwszy stopień stażu, nie jak poprzednio 12 miesięcy.

Projekt tabeli płac przywiązuje największą wagę do drugiego i trzeciego poziomu stażu pracy, w przeciwieństwie do tabeli umowy SGS, która przypisuje największą wagę najwyższemu z poziomów (5 lat stażu).

Ponadto w tabeli uporządkowano kilka zawodów i dokonano specjalnego zapisu dotyczącego pracy reprezentantów związku w komisjach negocjacyjnych bez utraty wynagrodzenia.

Przyjęto zlikwidowanie dodatku PKB, w jego miejsce wchodzą inne podwyżki.

Warunki

Warunkiem oferty jest dostosowanie tabeli płac w umowie pomiędzy SA i SGS uwzględniając grupy członkowskie Eflingu oraz sprostanie wysokim kosztom utrzymania pracowników w rejonie stołecznym, zwłaszcza ze względu na niekontrolowany rynek mieszkaniowy.

Ponadto w ofercie umowy zwrócono uwagę na ochronę siły nabywczej płac, zapewnienie udziału wynagrodzeń w wysokim wzroście gospodarczym oraz realizację koncepcji ,,Umowy o Poprawie Jakości życia’’ ; najniższe i minimalne stawki nie powinny wzrosnąć o wiele mniej niż wyższe przedziały.

Przestrzeganie ustawowego prawa do negocjacji

Komisja Negocjacyjna całkowicie odrzuca fakt powiązania umów zbiorowych członków związku zawodowego Efling z umowami zbiorowymi innych związków. Oświadczenia Konfederacji Islandzkich Pracodawców na ten temat są całkowicie sprzeczne z ramami prawnymi islandzkiego rynku pracy.

Komisja Negocjacyjna Eflingu zakłada, że ​​Mediator Krajowy podejmie niezbędne działania w ciągu najbliższych 24 godzin, aby zapewnić wzajemne poszanowanie przez strony niezależnego i obowiązkowego prawa do zawierania umów.

W przypadku, gdy Konfederacja Islandzkich Pracodawców nadal będzie odmawiać uwzględnienia oczywistych faktów dotyczących warunków pracy pracowników w rejonie stołecznym i lekceważyć ich niezależne prawo do zawierania umów, związek uzna negocjacje za nieskuteczne i rozpocznie przygotowania do akcji strajkowej. Co zostało wyjaśnione w ofercie.

Rekordowy udział członków w negocjacjach zbiorowych Eflingu

Komisja Negocjacyjna Eflingu przedstawiła swoje wstępne stanowisko na podstawie wiadomości otrzymanych od około 4500 członków Eflingu, którzy wzięli udział w ankiecie płacowej Związku zeszłej jesieni, czyli wielokrotnie większej liczy osób od tych biorących czynny udział negocjacjach płacowych. W skład komisji negocjacyjnej wchodzi kilkudziesięciu członków Eflingu, pracowników różnych sektorów na obszarze kontraktowym Eflingu.

Komisja negocjacyjna na bieżąco podawała opinii publicznej rezultaty pracy z partnerem negocjacyjnym.

Komisja Negocjacyjna spotkała się z SA na sześciu spotkaniach negocjacyjnych od czasu wygaśnięcia umów 1 listopada i odbyła 20 zebrań tej zimy.

Oferta złożona SA

Propozycja tabeli płac

Af fundi samninganefndar 8.1.23
Zebranie Komisji Negocjacyjnej, 8 stycznia 2023 r.