Zarząd Eflingu wyraża brak zaufania do mediatora państwowego

27. 01, 2023

Na posiedzeniu Zarządu Eflingu, które odbyło się 26 stycznia, zatwierdzono następującą uchwałę w sprawie tzw. propozycji mediacyjnej przedstawionej przez mediatora państwowego:

Zarząd Eflingu potępia metody pracy mediatora państwowego w toczącym się sporze płacowym Związku z Konfederacją Islandzkich Pracodawców. Mediator nie wykazał najmniejszego zainteresowania, przejrzeniem, analizą, czy nawet wysłuchaniem rozbudowanych argumentów Komisji Negocjacyjnej Eflingu, które opierają się na faktach i danych dotyczących grupy członków i jej sytuacji.

Całkowite pominięcie przez mediatora państwowego argumentów Komisji Negocjacyjnej Eflingu zostało wyraźnie ukazane całej opinii publicznej w propozycji mediacji, złożonej dziś rano. W przedstawionej propozycji mediacji, umowy zbiorowe między Związkiem zawodowym a SA powinny zostać narzucone członkom Eflingu, pomimo wielokrotnych zgłoszeń Komisji Negocjacyjnej Eflingu, argumentującej, że umowy te w żadnym stopniu nie odpowiadają potrzebom członków i nie uwzględniają ich sytuacji. Porozumienie, które mediator państwowy zamierza wymusić na członkach Eflingu, to do 20 tys. koron niższych podwyżek od tych, które otrzymali członkowie SGS.

Mediator państwowy podjął prymitywną próbę pozbawienia Eflingu, największego stowarzyszenia nisko opłacanych pracowników na Islandii, jego niezależnych praw do negocjacji. Złożona propozycja mediacji zdaniem Zarządu Eflingu jest nieuzasadniona. Mediator nie podjął żadnej próby przedyskutowania propozycji z przewodniczącą lub Komisją Negocjacyjną Związku. Przewodniczącej Eflingu po prostu wręczono propozycję na około godzinę przed tym, jak mediator państwowy zwołał specjalną konferencję prasową, na której przedstawił propozycję mediacji.

Swoim sposobem pracy mediator państwowy nie tylko zniesławił wszelkie tradycje negocjacji w sporach między stronami rynku pracy i tym samym zaszkodził reputacji urzędu, ale bezpośrednio naruszył przepis ustawy o związkach zawodowych i sporach pracowniczych nr. 80 z 1938 r., który wyraźnie mówi o konsultacjach ze stronami z uwzględnieniem miejsca na uwagi przy skorzystaniu z tak doraźnego środka, jakim jest propozycja mediacji.

W związku z powyższym Zarząd Eflingu wyraża całkowity brak zaufania do mediatora państwowego.