Efling składa wniosek do Sądu Okręgowego kwestionując legalność propozycji mediacji

3. 02, 2023

W związku z brakiem reakcji Guðmundara Ingi Guðbrandsson, ministra spraw społecznych i rynku pracy, na skargę administracyjną złożoną 30 stycznia przez Związek zawodowy Efling, Związek postanowił złożyć wniosek do sądu okręgowego o unieważnienie propozycji mediacji złożonej 26 stycznia przez mediatora państwowego.

Efling od początku podważał legalność propozycji, która nie tylko została złożona wbrew przepisom ustawy o konsultacjach ze stronami sporu, ale jest identyczna z ostatnią ofertą SA. Wszystkie kluczowe Związki pracowników na Islandii wyraziły swoją dezaprobatę dla przedstawionej propozycję, krytykując metody pracy urzędu mediatora państwowego.

Sprawa Eflingu zostanie dziś przedłożona Sądowi Okręgowemu w Reykjavíku, złożony zostanie również wniosek o przyspieszenie rozprawy.

„Od początku mówiliśmy otwarcie, że propozycja złożona przez mediatora państwowego jest niezgodna z prawem i absurdalna. Urząd nadużył swoich uprawnień, w działaniu na rzecz jednej ze stron i próbie pozbawienia nisko opłacanych pracowników, ich niezależnego prawa do negocjacji. Domagamy się, aby Sąd zajął się tą sprawą” – powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu.