Lokaut – co powinieneś wiedzieć

20. 02, 2023

Związek pracodawców SA zwołał głosowanie wśród swoich firm członkowskich w sprawie lokautu. Lokaut ma miejsce, gdy pracodawca odsyła pracowników z pracy do domu, odmawiając im wypłaty wynagrodzenia. Jest to zamknięcie zakładu pracy, niedopuszczenie pracowników do pracy. Lokaut jest stosowany w celu zmuszenia pracowników do zawierania gorszych umów zbiorowych niż te, które zaakceptowaliby w innym przypadku.

Efling dąży do rozwiązania sporu z SA przy stole negocjacyjnym. Komisja Negocjacyjna Eflingu prowadząc rozmowy z SA dążyła do kompromisu przedstawiając oferty możliwe do zaakceptowania przez pracodawców.

Efling chciałby przekazać swoim członkom następujące informacje:

  • Lokaut to jednoznaczne użycie siły przez pracodawców, droga na skróty zamiast rozwiązanie sporu przy stole negocjacyjnym ze Związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników.
  • Jeśli pracodawca zdecyduje się zastosować lokaut wobec swoich pracowników, to ponosi on, a nie Związek za niego całkowitą odpowiedzialność.
  • Efling w takiej sytuacji nie wypłaci członkom żadnych dotacji z funduszu strajkowego Związku, ponieważ lokaut nie jest zwołany przez Związek, a fundusz strajkowy nie byłby w stanie utrzymać takich płatności.
  • Efling zachęca swoich członków, aby pytali swoich przełożonych w miejscach pracy, jakie będzie ich stanowisko w sprawie lokautów. Najlepiej poprosić o formalne spotkanie i przedstawienie przez pracodawcę stanowiska w sprawie lokautu.
  • Jeśli dojdzie do lokautu, Efling wezwie swoich członków do szeroko zakrojonych protestów przeciwko tym pracodawcom, którzy ostatecznie z niego skorzystają. Związek prosi swoich członków o śledzenie kolejnych komunikatów w związku z dalszymi działaniami.