Pracujesz w Islandii?

23. 03, 2023

Będąc pracownikiem, wiedza o swoich prawach jest bardzo ważna. Dlatego Ogólnokrajowa Organizacja Międzyzwiązkowa (ASÍ) otwarła nowy serwis informacyjny o prawach pracowniczych na Islandii.

Informacje mogą być szczególnie przydatne dla nowych pracowników na islandzkim rynku.

Strona zawiera informacje w jedenastu językach: angielskim, polskim, litewskim, łotewskim, hiszpańskim, rumuńskim, arabskim, ukraińskim, farsi (perski), rosyjskim i islandzkim.

Broszura informacyjna – Labour.is: