Rezygnacja z członkostwa w SGS przyjęta zdecydowaną większością głosów

11. 05, 2023

W głosowaniu, które zakończyło się dziś po południu 70% głosujących opowiedziało się za rezygnacją Eflingu z członkostwa w Islandzkim Stowarzyszeniu pracowników niewykwalifikowanych SGS. W wyniku tego związek wycofa się z SGS ubiegając się o bezpośrednie członkostwo w islandzkiej federacji pracy ASI.

Wyniki głosowania:

  • 733 członków, czyli 69,74% głosujących opowiedziało się za rezygnacją z członkostwa
  • 292 członków, czyli 27,78% głosujących opowiedziało się przeciwko rezygnacji
  • 26 członków, czyli 2,47% głosujących oddało pusty głos, tym samym nie zajmując stanowiska w tej sprawie.
  • Na liście wyborców znalazło się 20 905 członków. W głosowaniu wzięło udział 1051 członków, czyli niecałe 5,03%.

Zgodnie ze statutem SGS do zatwierdzenia rezygnacji wymagane jest dwie trzecie oddanych głosów.

„Uważam, że jest to słuszna decyzja członków związku, aby nie wydawać dużych sum pieniędzy na roczne składki członkowskie SGS, federacji, która jak podkreślano wiele razy, nie świadczy żadnych usług na rzecz Eflingu. Cieszę się również, że członkowie poparli stanowisko kierownictwa w tej sprawie – powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu.

Raport i wyniki głosowania dostępne do wglądu tutaj