Umowy zbiorowe z NPA zatwierdzone zdecydowaną większością głosów

19. 05, 2023

Umowy zbiorowe Eflingu i SGS z NPA podpisane 9 maja, zostały zatwierdzone zdecydowaną większością głosów przez członków Eflingu zatrudnionych w NPA. Głosowanie zakończyło się dzisiaj w południe.

59 członków, 98,33% odpowiedziało się za przyjęciem umów.

Nikt nie opowiedział się przeciw.

1 osoba ,1,67% nie zajęła stanowiska.

Na liście wyborców znalazło się 243 członków Związku, w głosowaniu wzięło udział 60 członków. Frekwencja wyniosła 25%.

Zatwierdzono również specjalne porozumienie płacowe między związkiem zawodowym Efling a NPA.

W głosowaniu zapytano członków Eflingu, czy akceptują specjalne porozumienie płacowe Eflingu z NPA w sprawie dopuszczalnych odstępstw od dyżurów i godzin odpoczynku, co również zostało zawarte w umowach podpisanych 9 maja 2023 r.

58 członków, 96,67% opowiedziało się za przyjęciem specjalnego porozumienia.

Nikt nie opowiedział się przeciw.

2 osoby, 3,33% nie zajęły stanowiska w sprawie.