Zarząd Eflingu potępia przeprowadzane przez Izrael czystki etniczne

10. 11, 2023

W dniu 9.11.2023 Zarząd Eflingu przyjął następującą uchwałę:

Zarząd Eflingu potępia przeprowadzane przez Izrael czystki etniczne w Strefie Gazy.

Islandia nie może biernie przyglądać się, jak państwo izraelskie przeprowadza czystki etniczne w Palestynie. Mordowanie ludności cywilnej, dzieci, kobiet i mężczyzn jest zbrodnią przeciw ludzkości. Armia izraelska wysadza szpitale, szkoły i obozy dla uchodźców. Morduje setki lekarzy, dziennikarzy i pracowników organizacji międzynarodowych. To tragedie, które są niezrozumiałe, naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, a my mamy obowiązek je powstrzymywać. Położenie kresu zbrodniom przeciw ludzkości, które są obecnie popełniane na niewinnych mieszkańcach Gazy jest naszym wspólnym obowiązkiem.

Zarząd Eflingu potępia czystki etniczne przeprowadzane przez Izrael na narodzie palestyńskim. Zarząd Eflingu domaga się, aby rząd islandzki wyraźnie opowiedział się za zawieszeniem broni w Strefie Gazy. Zarząd Eflingu żąda przestrzegania praw człowieka i równości wobec prawa dla osób wszelkiego pochodzenia w Palestynie i Izraelu, zaprzestania nielegalnej okupacji Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy oraz uznania prawa uchodźców do powrotu do swoich domów.

Zarząd Eflingu zatwierdza wsparcie finansowe Stowarzyszenia Islandia-Palestyna w wysokości 500 000 ISK i do tego samego wzywa Zarządy pozostałych Związków na Islandii.