Sojusz związkowy określa negocjacje jako bezowocne

9. 02, 2024

Dziś Sojusz związkowy największych związków zawodowych uznał negocjacje z Konfederacją Przedsiębiorców SA za bezowocne. Przeszkodą na drodze do porozumienia jest warunek wstępny umowy, dotyczący inflacji i stóp procentowych. SA całkowicie odrzuca żądanie zawarcia w czteroletnim kontrakcie klauzuli chroniącej pracowników, w przypadku nieosiągnięcia celów w zakresie inflacji i stóp procentowych.

Wszystkie długoterminowe układy zbiorowe w ostatnich dziesięcioleciach zostały podpisane z umowami wstępnymi, które umożliwiają rozwiązanie umów w określonych przypadkach. Żądanie SA dotyczące usunięcia z umów zbiorowych klauzuli chroniącej pracowników jest niespotykane w negocjacjach zbiorowych w Islandii.

To oznaczałoby, że jedynie pracownicy ponoszą odpowiedzialność i ryzyko konsekwencji w przypadku nieosiągnięcia celów porozumienia.

Zaskakujący jest fakt, że SA nie jest gotowe na zawarcie w długoterminowej umowie postulatu, który sami wielokrotnie określali, jako swój główny cel: obniżenie inflacji i stóp procentowych. W przypadku, gdy cel główny układu zbiorowego nie zostanie osiągnięty, należy zapewnić pracownikom ochronę.

Sojusz wyraża swoje głębokie rozczarowanie faktem, że SA zdecydowało się porzucić rozmowy w tej kwestii. Jest to szczególnie przykre, biorąc pod uwagę fakt, że strony włożyły wiele wysiłku w osiągnięcie porozumienia w sprawie umiarkowanych podwyżek wynagrodzeń, i ten punkt umowy jest w zasadzie gotowy. Byliśmy o krok od podpisania układu zbiorowego.

Sojusz pozostaje zjednoczony w swoich żądaniach i decyzji o uznaniu rozmów za bezowocne. Przewodniczący związków i stowarzyszeń tworzących Sojusz już w poniedziałek spotkają się ze swoimi członkami, wykorzystując ten czas na przekazanie informacji i konsultacje.

W imieniu Sojuszu związkowego,

Eiður Stefánsson, przewodniczący komisji negocjacyjnej Landssambands íslenzkra verzlunarmanna

Hilmar Harðarson, przewodniczący Samiðn – sambands iðnfélaga

Ragnar Þór Ingólfsson, przewodniczący VR

Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu

Vilhjálmur Birgisson, przewodniczący SGS