Głosowanie w sprawie wstrzymania pracy 

1. 03, 2024

Komisja Wyborcza związku zawodowego Efling niniejszym ogłasza przeprowadzenie elektronicznego referendum w sprawie ogłoszenia wstrzymania pracy, które obejmie wszystkie stanowiska pracy we wszystkich zakładach na obszarze członkostwa Eflingu, wykonywane zgodnie z rozdziałem 22 na temat pracy na stanowiskach sprzątania, objętych umowami zbiorowym Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców (SA) i Związku zawodowego Efling, które obowiązywały od 1 kwietnia 2019 r. i wygasły 1 listopada, 2022 r. z przedłużeniem do 31 stycznia 2024 r. zgodnie z propozycją mediacji przedstawioną przez mediatora państwowego. 1 marca 2023 r. 

Głosować mogą wyłącznie członkowie, których dotyczy wezwanie do strajku., por. art. wyżej wymienione. Rozpoczęcie strajku bezterminowego planowane jest na poniedziałek 18 marca 2024 r. o godzinie 12:00 w południe. 

Głosowanie rozpoczynie się o godzinie 16:00 w poniedziałek 4 marca 2024 r. Głosowanie zakończy się o godzinie 15:00 w piątek 8 marca 2024 r. 

Wezwanie zostało zatwierdzone na posiedzeniu Komisji Negocjacyjnej Eflingu w dniu 28 lutego 2024 r. Pełna treść wniosku: dostępna tutaj

Link do głosowania elektronicznego znajduje się poniżej (zostanie aktywowany o godz.16:00 w dniu 4 marca 2024 r.). 

Głosowanie w sprawie wstrzymania pracy dla pracowników sprzątających (efling.is) 

Wszyscy członkowie wpisani na listę wyborców, którzy posiadają adres e-mail zarejestrowany w związku, otrzymają link do głosowania również pocztą elektroniczną. Do głosowania niezbędny jest identyfikator elektroniczny. 

Członkowie Związku, którzy nie figurują na liście wyborców, natomiast posiadają prawo do głosowania, proszeni są o wysłanie wiadomość email do komisji wyborczej z prośbą o dodanie do listy wyborców. Do wniosku należy dołączyć odcinek wypłaty lub umowę o pracę. Dokumenty potwierdzające traktowane są jako poufne i należy je przesłać na adres email felagsmal@efling.is. Członkowie, którzy nie mają możliwości oddania głosu drogą elektroniczną, mają prawo do głosowania za pomocą karty wyborczej w siedzibie Związku w godzinach otwarcia biura, wymagane jest posiadanie ważnego dowodu tożsamości. Głosowanie ogranicza się do godzin otwarcia biura w czasie trwania głosowania elektronicznego.