Dodatek urlopowy 2024

29. 05, 2024

Związek zawodowy Efling przypomina wszystkim członkom, że zgodnie z większością umów zbiorowych, pracodawcy mają obowiązek wypłacić dodatek urlopowy do pensji z dniem 1 czerwca. Zachęcamy wszystkich członków, do dokładnego sprawdzenia odcinka wypłaty i upewnienia się, że płatność została uwzględniona. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, czy wynagrodzenie urlopowe zostało wypłacone prawidłowo lub mają państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z reprezentantem związkowym w miejscu pracy lub z samym Związkiem.

Dodatek urlopowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory, czy ilość dni urlopowych. Wypłacany jest proporcjonalnie zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy należy uregulować dodatek urlopowy.

Należy zauważyć, że w kilku sektorach nie osiągnięto jeszcze porozumień zbiorowych. W takich przypadkach wysokość dodatku urlopowego obowiązuje za rok 2023.

Dodatek urlopowy– rynek prywatny

Dodatek wypłaca się co roku nie później niż w dniu 1 czerwca.

Osoby pracujące na pełny etat od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku mają prawo do pełnego dodatku urlopowego. W innych przypadkach wypłacany on jest proporcjonalnie zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy. Dodatek urlopowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory, czy ilość dni urlopowych.

Pełny rok pracy to 45 tygodni lub 1800 godzin. Pracownicy, którzy pracowali u tego samego pracodawcy bez przerwy przez 12 tygodni w ciągu 12 miesięcy od 30 kwietnia lub są zatrudnieni w pierwszym tygodniu maja, mają prawo do dodatku urlopowego.

  • Pełen dodatek urlopowy 2024 to 58.000 kr 

Dodatek urlopowy dla osób zatrudnionych w domach opieki zgodnie z układem zbiorowym zawartym ze Stowarzyszeniem Usług Opieki Społecznej

Dodatek wypłaca się co roku nie później niż w dniu 1 czerwca.

Pracownicy, którzy pracowali 13 tygodni lub są zatrudnieni do 30 kwietnia mają prawo do dodatku urlopowego.

Osoby pracujące na pełny etat od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku mają prawo do pełnego dodatku urlopowego. W innych przypadkach wypłacany on jest proporcjonalnie zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy. Dodatek urlopowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory czy ilość dni urlopowych.

Przy rozliczeniu końcowym wraz z zakończeniem pracy w danym przedsiębiorstwie, należy wypłacić dodatek urlopowy.

  • Pełen dodatek urlopowy 2023 to 56.000 kr 

Dodatek urlopowy – hotele i restauracje

Dodatek wypłaca się co roku nie później niż w dniu 1 czerwca.

Osoby pracujące na pełny etat od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku mają prawo do pełnego dodatku urlopowego. W innych przypadkach wypłacany on jest proporcjonalnie zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy. Dodatek urlopowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory czy ilość dni urlopowych.

Pełny rok pracy to 45 tygodni lub 1800 godzin. Pracownicy, którzy pracowali u tego samego pracodawcy bez przerwy przez 12 tygodni w ciągu 12 miesięcy od 30 kwietnia lub są zatrudnieni w pierwszym tygodniu maja, mają prawo do dodatku urlopowego.

Przy rozliczeniu końcowym wraz z zakończeniem pracy w danym przedsiębiorstwie, należy wypłacić dodatek urlopowy.

Po roku pracy u tego samego pracodawcy, nieobecność ze względu na ustawowy urlop macierzyński/ojcowski jest uważana za czas pracy przy obliczaniu dodatku urlopowego.

  • Pełen dodatek urlopowy 2023 to 56.000 kr 

Dodatek urlopowy dla pracowników gmin

Dotyczy: Hveragerði, Kópavogur, Mosfellsbær, Seltjarnarnes i gminy Ölfus.

Dodatek wypłaca się co roku nie później niż w dniu 1 maja.

Osoby zatrudnione na pełny etat mają prawo do pełnego dodatku urlopowego. W innych przypadkach wypłacany jest on proporcjonalnie zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy.

Jeżeli pracownik przeszedł na emeryturę w ciągu roku, otrzyma dodatek proporcjonalnie do zatrudnienia i ilości przepracowanych miesięcy.

Dodatek urlopowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory czy ilość dni urlopowych.

  • Pełen dodatek urlopowy 2023 to 55.700 kr 

Dodatek urlopowy dla pracowników miasta Reykjavík

Dodatek wypłaca się co roku nie później niż w dniu 1 czerwca.

Pracownicy, którzy pracowali 13 tygodni lub są zatrudnieni do 30 kwietnia mają prawo do dodatku urlopowego.

Osoby pracujące na pełny etat od 1 maja do 30 kwietnia następnego roku mają prawo do pełnego dodatku urlopowego. W innych przypadkach wypłacany on jest proporcjonalnie zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy. Dodatek urlopowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na naliczane pobory czy ilość dni urlopowych.

Przy rozliczeniu końcowym wraz z zakończeniem pracy w danym przedsiębiorstwie, należy wypłacić dodatek urlopowy.

  • Pełen dodatek urlopowy 2023 to 56.000 kr 

Dodatek urlopowy dla pracowników administracji państwowej i rządu

Dodatek wypłaca się co roku nie później niż w dniu 1 czerwca.

Wypłacany jest on proporcjonalnie zgodnie z ilością przepracowanych miesięcy.

  • Pełen dodatek urlopowy 2023 to 56.000 kr