Efling przekazuje spór płacowy z miastem mediatorowi państwowemu

27. 05, 2024

Komisja Negocjacyjna związku Eflingu skierowała spór płacowy z miastem Reykjavík do mediatora państwowego. Dzisiaj, 27 maja, przewodnicząca Eflingu przesłała mediatorowi państwowemu pisemne zawiadomienie. Zdaniem Eflingu ​​rozmowy z miastem Reykjavík nie poczyniły żadnych postępów, mimo że trwają od połowy kwietnia. Umowy zbiorowe pomiędzy związkiem zawodowym Efling a miastem Reykjavík wygasły z dniem 31 marca.

„Komisja Negocjacyjna Eflingu, w skład której wchodzą cenni pracownicy z wieloletnim stażem w mieście Reykjavik, jednomyślnie przekazała rozmowy do mediatora państwowego. Odbyliśmy liczne spotkania z Komisją Negocjacyjną miasta Reykjavík, ale negocjacje w dalszym ciągu nie poczyniły żadnych postępów. Nielogiczne jest to, że choć daliśmy sobie jasno do zrozumienia m.in. w naszych żądaniach, że zamierzamy realizować politykę płacową sformułowaną w umowach zbiorowych na rynku prywatnym, miasto nie jest zainteresowane omawianiem tak potrzebnych kwestii reform dla swoich pracowników. Odnosimy wrażenie, że skromne podwyżki wynagrodzeń nie wzbudziły chęci szybkiego i bezpiecznego zawierania z nami umów. Mamy nadzieję, że z pomocą mediatora, rozmowy zaczną przynosić rezultaty.”