Zebranie członkowskie 15 maja

10. 05, 2024

Zarząd związku Efling zwołuje zebranie członkowskie w środę 15 maja 2024 r. Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Kultury w Eflingu na 4. piętrze przy ul. Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík i rozpocznie się o godz. 18.00.

Porządek obrad obejmuje następujące zagadnienia:

1. Kwestie członkowskie

Regulamin Funduszu Chorobowego – propozycje zmian na Walne Zgromadzenie 2024.

2. Inne sprawy

Członkowie proszeni są o potwierdzenie swojego przybycia za pomocą niniejszego formularza, aby można było oszacować liczbę uczestników.