Zmiany w regulaminie Funduszu Chorobowego przyjęte jednogłośnie

31. 05, 2024
Walne zgromadzenie Eflingu 23. 5. 2024 Hotel Hilton

Na walnym zgromadzeniu związku zawodowego Efling, które odbyło się 23 maja, zatwierdzono zmiany w regulaminie funduszu chorobowego związku. Zmiany, o których mowa, dotyczą przede wszystkim maksymalnego okresu, przez który wypłacany jest zasiłek chorobowy. Dzięki wprowadzonym zmianom regulamin funduszu chorobowego został upodobniony do wzoru, który jest powszechnie stosowany przez stowarzyszenia członkowskie Islandzkiej Federacji Pracy (ASÍ), natomiast nie ma to wpływu na prawa tych członków, którzy już otrzymują zasiłek chorobowy.

Najważniejszym aspektem zmian, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca, jest zmiana maksymalnego okresu, przez jaki członkowie mogą korzystać z zasiłku chorobowego ze 180 dni na 120 dni. Jak wspomniano wcześniej, jest to zmiana zgodna z wytycznymi ASÍ, jednak od wielu lat uprawnienia członków Eflingu były znacznie większe niż większość członków pozostałych stowarzyszeń członkowskich ASÍ.

Wprowadzone zmiany były reakcją konieczną na pogarszającą się sytuację finansową funduszu chorobowego związku. W ciągu ostatnich dwóch lat zapotrzebowanie na zasiłki chorobowe znacznie wzrosło. Wypłacane zasiłki chorobowe znacznie przekroczyły kwotę składek wpłacanych do funduszu, potrzebna była natychmiastowa reakcja.