Rozpoczęło się głosowanie nad nowymi umowami zbiorowymi z miastem

27. 06, 2024

Głosowanie nad nowym układem zbiorowym pomiędzy związkiem zawodowym Efling a miastem Reykjavík rozpoczęło się wczoraj o godz.17:00 i potrwa do godz.10:00 w piątek, 5 lipca.

Komisja negocjacyjna Eflingu osiągnęła porozumienie z miastem Reykjavík tydzień temu, 20 czerwca. W opinii komisji osiągnięto dobre wyniki. Porozumienie zawiera podobne podwyżki jak w umowach zbiorowych Eflingu na rynku prywatnym, dodatkowo zwiększono wymiar czasu przygotowawczego kierowników oddziałów zatrudnionych w miejskich przedszkolach. Dobre wyniki osiągnięto także w ważnych kwestiach dotyczących środków zaradczych, które komisja negocjacyjna Eflingu umieściła na pierwszym planie negocjacji.

Głosowanie nad układem zbiorowym odbywa się na Moich Stronach Eflingu. Wszystkich członków związku zatrudnionych na podstawie umów z miastem Reykjavik zachęca się do zapoznania się z umową, a następnie do skorzystania z prawa głosu. Przypominamy, że do głosowania wymagane jest posiadanie elektronicznego identyfikatora.