Posiłki w pracy w hotelach i restauracjach

Pracodawcy w branży hotelarskiej i gastronomicznej mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpłatne posiłki podczas czasu pracy.