Kalkulator / Kalkulacja wynagrodzenia –Objaśnienia 

Można wypełnić tylko białe pola.

W pierwszej kolejności wybierz Wynagrodzenie miesięczne lub Wynagrodzenie godzinowe zaznaczając odpowiednie pole.

Jeśli masz stałe miesięczne wynagrodzenie (zgodnie z odcinkiem wypłaty) wybierz obcje Wynagrodzenie miesieczne i w polu Wynagrodzenie miesięczne wpisz wysokość swojego miesięcznego wynagrodzenia.

Jeśli otrzymujesz wynagrodzenie za określoną liczbę godzin (zgodnie ze stawką dzienną na odcinku wypłaty) ,wybierz Stawka godzinowa i wpisz w wysokość stawki dziennej  w polu Dzienna stawka godzinowa. Następnie należy wpisać liczbę godzin w polu  Całkowite dzienne godziny pracy

Liczba godzin pracy dla umów zbiorowych

Liczba godzin zależy od Umowy Zbiorowej, która objety jest Twój zawód. Liczba ta jest ilorazem dziennej stawki godzinowej.

Przykładowo: W ogólnej Umowie Zbiorowej pomiędzy SA i Eflingiem wynosi 173,33 godziny, natomiast w Umowie Zbiorowej pomiędzy SA a Eflingiem dla pracowników hoteli i restauracji to 172 godziny. Istotnym jest aby wiedziec, który układ zbiorowy jest przestrzegany.
Najczęściej spotykana liczba godzin w umowach zbiorowych to 173,3 godziny.

Jeśli chcesz zmienić procent dodatku zmianowego inny niż podany (33%, 45%, 90%), naciśnij strzałkę po lewej stronie pól i wprowadź poniżej właściwy procent


UWAGA: kalkulator ma na celu obliczenie jedynie dodatku zmianowego doliczanego do dziennego wynagrodzenia. Może zdarzyć się, że nie będzie to zgodne z odcinkiem wypłaty, ponieważ liczba godzin i obciążenie zmiany są często liczone razem. W celu wyjaśnienia poniżej przedstawiamy dwa przykłady, w których liczba godzin i kwoty są takie same, ale pojawiają się inaczej na odcinku wypłaty:

  1. Dodatek zmianowy i liczba godzin są sumowane. Np. w pozycji „Dodatek zmianowy 33%” jest to stawka dzienna + dodatek zmianowy 33%:
  1. Dodatek zmianowy i liczba godzin nie są liczone razem. Np. w „Dodatek zmianowy 33%” uwzględniane jest tylko obciążenie zmianowe doliczane do wynagrodzenia, ale niezmienione dzienne wynagrodzenie za te godziny pojawia się w „Praca dzienna”, czyli wszystkie przepracowane godziny:

Kalkulator zakłada, że ​​odcinki wypłaty są takie same jak w przykładzie 2 (obciążenie zmiany i liczba godzin nie są sumowane). Jeśli odcinek wypłaty wygląda jak przykład 1 (dodatek zmianowy i liczba godzin są dodawane razem), łatwiej jest zmienić sposób obliczania obciążenia zmianowego. Możesz kliknąć strzałkę po lewej stronie pól i wprowadzić poniżej prawidłową wartość procentową:

Aktualizując wartość procentową (zaznaczoną na żółto) do 133%, oblicza się ją jak w przykładzie 1 (obciążenie zmiany i liczba godzin są liczone razem)


W przypadku innych rodzajów płatności (np. czynsz płacony pracodawcy lub zaliczki wynagrodzenia) należy wpisać je w poniższym polu: