Strajk

Aby zagłosować w sprawie strajku, kliknij odpowiedni link poniżej:

Chcesz zapisać się do patrolu strajkowego kliknij w link poniżej

Wsparcie strajkowe: co musisz wiedzieć: 

Przygotuj się do działania, chroń nasze dochody!

Negocjujemy dla siebie!

W ostatnich miesiącach członkowie Eflingu złożyli rozsądną ofertę podwyżek dla pracowników, ale pracodawcy odmówili dyskusji na ich temat. Chcieli, abyśmy przyjęli umowy sporządzone przez związki zawodowe spoza Reykjaviku i okręgu stołecznego, głównie z terenów wiejskich, co nie jest zgodne z naszym prawem do negocjacji. Do tego umowy te nie odzwierciedlają kosztów życia w aglomeracji Reykjaviku, gdzie jest zwyczajnie drożej niż poza nią.

Nasze warunki mają znaczenie!

Nasze płace muszą wzrosnąć, aby wyrównać inflację, wzartające koszty życia i zapewnić nam odpowiedni udział w gospodarce i bogactwie, które tworzymy. Pracodawcy to odrzucili.

Nie chcieli również, aby nasze płace odzwierciedlały koszty życia i stwierdzili, że byłoby to “nierozsądne”. Życie w stolicy jest droższe niż w innych częściach kraju. Pracodawcy żądają natomiast, aby członkowie Eflingu otrzymywali wynagrodzenia oparte na kosztach życia poza Reykjavikiem.

Stańcie zjednoczeni, pokażcie siłę!

Pracodawcy nie słuchają ani argumentów, ani rozsądnych propozycji. Członkowie Eflingu w komisji negocjacyjnej postanowili więc rozpocząć przygotowania do strajków. Nie pozwolimy, aby odebrano nam nasze niezależne prawo do negocjacji. Pensje muszą odzwierciedlać koszty utrzymania mieszkańców okręgu stołecznego.

Komitet negocjacyjny Eflingu zwraca się do wszystkich członków związku o solidarność i czujność oraz o przygotowanie się do strajku.

Kiedy my, członkowie Eflingu, jesteśmy zjednoczeni – razem i widoczniwywieramy presję, która jest potrzebna, aby pracodawcy wysłuchali naszych żądań.

Co oznacza strajk?

Strajki są prawem pracowników zgodnie z islandzkimi przepisami (patrz: Ustawa o Związkach Zawodowych i Akcjach Przemysłowych nr 80/1938). Aby strajk mógł dość do skutku, wszystkie warunki stawiane przez prawo muszą być spełnione, a przygotowania prawidłowo przeprowadzone.

Strajki są najpotężniejszym narzędziem pracowników do wywierania nacisku, kiedy wszystko inne zawiodło. Efling zwołał strajki 5 razy w rundzie negocjacyjnej 2019-2020. Wszystkie prowadziły do porozumienia i podpisania dobrych kontraktów.

Akcja strajkowa musi zostać poparta przez większość głosującą w wyborach strajkowych. Głosowanie jest anonimowe i pracodawca nie jest w stanie sprawdzić, kto głosował za lub przeciw.

Zgodnie z islandzkim prawem nie wolno, a wręcz jest to nielegalne, zwalniać ludzi, którzy strajkują, a pracodawca nie może zatrudniać nowych pracowników na miejsce tych, którzy strajkują.

Efling wypłaca wsparcie strajkowe za każdy dzień, w którym ludzie tracą wynagrodzenie z powodu strajku. O wsparcie trzeba się ubiegać i mogą istnieć warunki dotyczące stawienia się w określonym miejscu w celu złożenia wniosku.

Jak wyglądają negocjacje?

Komitet negocjacyjny Eflingu prowadzi rozmowy z SA (Związek Pracodawców) od października, kiedy to przedstawił swoje żądania. Komisja spotkała się 20 razy, w tym 6 razy z SA.

W grudniu negocjacje zostały skierowane do mediatora państwowego, ale nie poczyniły żadnych postępów, mimo że komitet złożył na ręce SA trzy oferty po przedstawieniu pierwotnych żądań.

Śledź najnowsze wiadomości na www.efling.is!

Jesteśmy niezbędni – tworzymy dobrobyt!