Wnioski

Granty na podróże

Stypendia edukacyjne

Aplikuj

Kliknij przycisk aby aplikować przez Moje strony.

Opis

Kwoty refundacji na podróże różnią się w zależności od tego, czy członkowie Eflingu zatrudnieni są w firmach prywatnych i aplikują z funduszu szkoleniowego Starfsafl, czy też pracują dla sektora publicznego i składają wnioski z funduszy publicznych.

Wydatki na podróże traktowane są jako dofinansowania indywidualne, dlatego też podlegają innym regułom. Maksymalna roczny zwrot wynosi 130 000 ISK za studia, kursy, konferencje lub całkowity koszt podróży służbowej.

W Starfsafl maksymalna wysokość grantu na podróż za granicę w związku z kursem zawodowym, szkoleniem lub konferencją wynosi 40 000 ISK rocznie, ale maksymalnie 50% rachunku. Płatność dotyczy jedynie kosztu przelotu; zakwaterowanie, komunikacja miejska, taksówki itp. nie podlegają zwrotowi. Jeśli członek Eflingu ponosi dodatkowo koszty programu, może ubiegać się o jego zwrot, w przeciwnym razie nie ma takiej możliwości.

sektorze publicznym maksymalna wysokość grantu na wyjazd za granicę związany z podróżą służbową wynosi 130 000 ISK rocznie, ale nigdy więcej niż całkowity koszt. Stypendium przyznawane jest co 3 lata. W przypadku wyjazdów służbowych na terenie kraju przyznaje się stypendium o maksymalnej wysokości 35 000 ISK, ale nigdy więcej niż całkowity koszt. Stypendium przyznawane jest co 2 lata. Płatność dotyczy kosztu przelotu i zakwaterowania. Zwroty kosztów programu nie są wypłacane osobom fizycznym, instytucja sama ubiega się o zwrot kosztów programu.

Kryteria

Do wniosku w Sarfsafl należy dołączyć potwierdzenie odbycia studiów, kursu, szkolenia lub konferencji oraz dokonania opłaty.

W pozostałych przypadkach obowiązują zasady dotyczące dotacji indywidualnych i składania odpowiednich dokumentów.

Do wniosku w sektorze publicznym należy dołączyć opis przygotowany przez pracodawcę, a w nim ocenę wykorzystania wyjazdu w pracy, potwierdzenie uczestnictwa oraz kopię dokumentów podróży.

  1. Raport przełożonego przedstawiający cel wyjazdu – zobacz przykład akceptowalnego raportu.
  2. Plan wycieczki zgodny z harmonogramem pracy i ideą zakładu pracy. Program z dokładnym opisem planu dnia i przedstawieniem celu wydarzenia (np. wizyta, konferencja, kurs) powinien być zaplanowany rano i późnym popołudniem – zobacz przykład akceptowalnego harmonogramuzobacz przykład nieakceptowalnego harmonogramu.
  3. Potwierdzenia od odbiorców – zobacz przykład potwierdzenia od odbiorcy.
  4. Kopie biletów, pokwitowania kosztów podróży i zakwaterowania.