30. Sep Kl — 12:40

Pracownicy sektora opieki – Kursy zawodowe II

— Mímir, Höfðabakka 9 — 30. Sep 2024

Termin: 30 września do 11 grudnia 2024
Zajęcia: Wtorki, Środy i Czwartki 12:40 – 16:00

Kursy skierowane są do członków Eflingu, którzy pracują z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi w domach opieki, instytucjach oraz prywatnych mieszkaniach osób potrzebujących. Kursanci muszą ukończyć kurs I, aby przystąpić do następnego kursu. Tematyka kursów obejmuje m.in. asystę i czynności pielęgnacyjne, zasady pierwszej pomoc, wsparcie i aktywizacje pacjenta, komunikację z pacjentem, ćwiczenia fizyczne. Kursy I i II to wstęp do dalszych szkoleń zawodowych organizowanych w ramach programu kursu doskonalącego dla opiekunów medycznych. Obydwa kursy skierowane są do osób aktywnych zawodowo w służbie zdrowia lub opiece społecznej.

Nauczanie odbywa się w szkole Mímir przy ul. Höfðabakki 9.

Rejestracja: Aplikuj już teraz!

Kursy przeznaczone są dla członków Eflingu zatrudnionych w sektorze opieki. Fundusze zawodowe Eflingu pokrywają w całości czesne członków związku sektora publicznego. Zapisy odbywają się za pośrednictwem strony internetowej Mímir, personel Mímir odpowiada na pytania dotyczące procesu rejestracji:

https://www.mimir.is/is/nam/namsbrautir/fagnamskeid-ii-fyrir-starfsmenn-i-heilbrigdis-og-felagsthjonustu

Członkowie Eflingu dołączają do wniosku kod: efling15

Korzystając z kodu, członek wyraża zgodę na wymianę informacji pomiędzy Mímirem i Eflingiem w celu potwierdzenia płatności składek członka w odpowiednim funduszu zawodowym. Informacje wymieniane są w bezpieczny sposób, zgodnie z Polityką prywatności Eflingu i Mímira.