Zmiany organizacyjne w biurze Eflingu 2022

Nowo wybrana przewodnicząca związku zawodowego Efling, Solveig Anna i członkowie Listy B w programie wyborczym w lutym br.  kładą nacisk na usprawnienie i poprawę warunków pracy całego biura. Zmiany dotyczą między innymi obowiązków na stanowiskach w biurze związku Efling oraz określenia potrzeb jego pracowników dla efektywniejszego wykonywania swoich obowiązków. Chcielibyśmy wprowadzić również nowy, bardziej przejrzysty system wynagrodzeń.

W związku z powyższymi planami, Zarząd rozpoczął wprowadzanie zmian w organizacji zatrudnienia i pracy w biurze zgodnie z postulatami programu wyborczego Listy B.

Zmiany w zasadach zatrudnienia – podsumowanie

Chcielibyśmy, żeby reorganizacja zarządzania i pracy biura związku były dostosowane do jak najlepszych standardów, na które zasługują wszyscy członkowie Eflingu.

Dotychczasowe warunki pracy nie szły z duchem czasu. Brak przejrzystości procedur, dokładnego opisu stanowisk czy płac negatywnie wpływały na funkcjonowanie biura i obsługę członków. To wszystko powodowało również, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian dla dobra wszystkich członków Eflingu i jego pracowników byłoby niemożliwe.

Poprzez zmiany organizacyjne, Zarząd chce zapewnić pracownikom swojego biura równe prawa oraz spójne, przejrzyste i uczciwe warunki pracy, które dotychczas nie funkcjonowały. Prócz reorganizacji działów i struktury biura wprowadzimy również nowy, przejrzysty, sprawiedliwy system płac zgodny z aktualnie wykonywanymi obowiązkami pracowników. Zmiany będą dotyczyły również m.in. wynagrodzenia za nadgodziny, zmian w członkostwie w związkach zawodowych oraz nowego systemu rozliczania dodatku samochodowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy na Islandii, abyśmy mogli wprowadzić zmiany organizacyjne w biurze musieliśmy wręczyć wszystkim pracownikom biura wypowiedzenia umów o pracę. Zgodnie z przepisami dotyczącymi zwolnień grupowych ( 63/2000 ) przeprowadziliśmy konsultacje z przedstawicielami związków zawodowych wśród pracowników biura, w wyniku których została zawarta ugoda: wydłużenie okresu wypowiedzeń i zwolnienie z nich na niektórych stanowiskach w celu ułatwienia pracownikom poszukiwania nowej pracy.

Chcąc zapewnić przejrzystość i równość w zatrudnieniu pracowników na nowych stanowiskach ogłosiliśmy otwartą dla wszystkich rekrutację. Każdy, również zwolnieni pracownicy mogą aplikować do pracy na stanowiska w nowo zorganizowanym biurze Związku. Na niektóre nowe stanowiska musieliśmy podnieść kryteria kwalifikacji.

Jakie kroki zostaną teraz podjęte?

  • Oferty pracy na stanowiska są dostępne od weekendu Wielkanocnego. Rekrutacja jest prowadzona przez zewnętrzną agencję pracy żeby zapewnić jej przejrzystość.
  • Praca w nowym systemie i z nowymi opisami stanowisk rozpocznie się tak szybko, jak to możliwe. Wszystkie nowe umowy o pracę będą tymczasowe na okres 6 miesięcy, w trakcie prac nad nowym systemem.
  • Dyrektor zarządzający w porozumieniu z przewodniczącą będzie zobowiązany informować na bieżąco zarząd o pracy biura w nowej, zmienionej strukturze.
  • Zgodnie z przepisami, zwolnieni pracownicy w czasie trwania okresu wypowiedzenia ich umów zobowiązani są do wykonywania swojej dotychczasowej pracy według umów zawartych podczas ich wcześniejszego zatrudnienia (ze zmianami wynikającymi z porozumienia dot. zwolnień grupowych)

Zmiany w zasadach zatrudnienia

Przegląd głównych zmian warunków zatrudnienia, które zostaną osiągnięte wraz ze zmianami organizacyjnymi.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zmian organizacyjnych.

Ogłoszenie nowych miejsc pracy

Czy chcesz uczestniczyć w budowaniu najbardziej ambitnego związku na Islandii? (w języku islandzkim)

Ugoda zawarta na podstawie konsultacji z reprezentantami związku

Ugoda o zakończeniu konsultacji zgodnie z ustawą nr. 63/2000 (w języku islandzkim).