Referendum na temat wyboru przedstawicieli związku zawodowego Efling na 43 walne zgromadzenie ASI (zrzeszenie islandzkich związków zawodowych)

25. 09, 2018

Walne zgromadzenie ASI odbędze się w Reykjaviku w dniach 24 – 26 października 2018.Propozycje z nazwisakmi głównych 54 przedstawicieli oraz takiej samej ilości ich zastępców wraz z listami polecającymi 120 pełnoprawnych członków związku zawodowego Efling, należy dostarczyć do biura Eflingu najpóźniej w piątek 28 września do godziny 13:00.Komisja wyborcza Eflingu