Spotkania w języku polskim są pomocne

20. 09, 2018

We wrześniu odbyły się już dwa spotkania dla członków Eflingu, polskiego pochodzenia. Można powiedzieć to, że spotkania zdały egzamin, frekwencja była dobra i wiadomo już, że takich zebrań powinno być więcej. Jest to miejsce na zadawania pytań i dyskusji na różne tematy.Pierwsze zebranie odbyło się w Gerðuberg, na którym  Vera Lupinska, pracownik Eflingu, Anna Marjankowska i Magdalena Kwiatkowska, zasiadające w zarządzie związków, zabrały głos. Później  toczyła się gorąca dyskusja pomiędzy zebranymi.Drugie zebranie odbyło się w siedzibie Eflingu. Tam omawiane były sprawy dotyczące praw i obowiązków na rynku pracy. Glówna uwaga skierowana została na umowy zbiorowe i prawa pracownicze wynikające z nich.Pomimo tego, że oba spotkania różniły się w pewnym stopniu organizacją, dały one możliwość  członkom polskiego pochodzenia na zadawanie pytań, dyskusję na temat sytuacji na islandzkim rynku pracy oraz  wydanie opinii o związkach zawodowych.