Postanowienie rady nadzorczej Związku Zawodowego Efling w odniesieniu do programu Kveikur

8. 10, 2018

Rada Zarządu Związku Zawodowego Efling pragnie wyrazić swoje zmartwienie warunkami, które obecnie przeważają na islandzkim rynku pracy. Żądamy, aby władze rozpoczęły działania, a instytucje publiczne wykonywały swoje obowiązki co do inspekcji i nadzoru kontrahentów. Obecna sytuacja nie może być tolerowana. Zachowywanie się, jakby problem nie istniał i odmawianie funduszy instytucjom nadzoru publicznego jest nieakceptowalne. Ten problem nie rozwiąże się sam. Związek Zawodowy Efling nie zamierza stać biernie przyglądając się działaniom niepoprawnych pracodawców, którzy nagminnie unikają kar za okradanie swoich pracowników, na przykład poprzez pobieranie kryminalnie wysokiego czynszy za kohabitację w kontenerach.Powyższa sytuacja jest możliwa pomiędzy innymi dzięki działalności agencji pracy tymczasowej, które są źródłem wielu poważnych problemów i nadużyć na islandzkim rynku pracy. Działalność tych agencji podważa wszystko, co robotnicy na Islandii wywalczyli poprzez swoje zacięcie i pracowitość.Niektórzy pracownicy taktowani są ja pozbawione prawa przedmioty, a nie tak jak powinni być traktowani, czyli jak ludzie cieszący się tymi samymi prawami na rynky pracy, jak każda inna osoba na Islandii. Pracownicy agencji pracy tymczasowej nie są poiunformowani o swoich prawach, które zapisane są w umowach zbiorowych i w kodeksie prawa pracy. Agencje pracy tymczasowej robią wszystko, co w ich mocy, aby ich pracownicy nie nawiązywali kontaktów ze swoimi współpracownikami lub innymi osobami zatrudnionymi na Islandii. W ten sposób pracownicy systematycznie nie mogą zorganizować się w celu utworzenia solidarności, która pomogłaby im w ulepszeniu tej sytuacji.Niedopuszcalnym jest też to, że pracownicy są uzależnieni od swojego pracodawcy jeśli chodzi o zakwaterowanie. Ta sytuacja sprzyja nadużyciom, jak już wiele razy zauważyliśmy w Związku Zawodowym Efling.Żądamy, aby władze przestały przymykać oko na tak wyraźne problemy w warunkach pracy i życia pracowników.Żądamy, aby traktowanie pracowników tak jak towaru na wyprzedaży natychmiast się zakończyło. Żądamy, aby ludzie otrzymali godziwą płacę za swoją pracę.Tutaj mówimy stop – dotarliśmy do miejsca, skąd nie wolno nam iść już dalej.Zarząd Związku Zawodowego Efling