Ogłaszamy nabór nominacji do Trúnaðarráð(rady nadzorczej) Związku Zawodowego Efling

23. 11, 2018

Komisja Nominacyjna Efling, zgodnie z 22. artykułem Regulaminu Związku Zawodowego Efling, wzywa do zgłaszania kandydatur na członków Trúnaðarráð(rada nadzorcza związku). Wszyscy członkowie Efling uprawnieni są do nominowania siebie lub innego pełnoprawnego członka. Komitet ds. Nominacji oceni kandydatów, a także będzie starał się, aby Trúnaðarráð w pełni reprezentował członków Związku Zawdowego Efling ze względu na pochodzenie, płeć, branżę, wiek i inne ważne czynniki. Jeżeli nie zostanie zaproponowana żadna inna lista, lista zgłoszona przez komitet ds. Nominacji zostanie automatycznie wybrana do Trúnaðarráð.Zgodnie z art. 15 Regulaminu Związku Zwodowego Eflingu Trúnaðarráð ma dwuletni mandat. Składa się ona z 115 członków związku oraz zarządu Efling. Nowowybrana Trúnaðarráð rozpocznie swoją kadencję 1 stycznia 2019 roku.Trúnaðarráð jest najwyższą władzą Związku Zawodowego Efling pomiędzy spotkaniami członków. Trúnaðarráð spotyka się raz w miesiącu w okresie od 1 października do 1 maja. Trúnaðarráð jest ważnym uczestnikiem procesu decyzyjnego o polityce Efling, a członkostwo w Trúnaðarráð związane jest z dużą odpowiedzialnością.Nominacje zatytułowane “Trúnaðarráð – nomination” należy składać do Działu Organizacyji Efling za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres felagssvid@efling.is lub telefonicznie pod numerem 510-7500. Nominacje należy nadsyłać nie później niż do poniedziałku 26 listopada 2018.