Walidacja dla osób pracujących jako pokojówki, technolodzy żywności, cieśle oraz malarze, 9 stycznia, IÐUNN

7. 01, 2019

Spotkanie zapoznawcze na temat walidacji dla obywateli polskich pracujących jako pokojówki, technolodzy żywności, cieśle oraz malarze, odbędzie się w środę 9 stycznia 2019 roku 18 w siedzibie IÐUNN, ośrodka dokształcania, przy ulicy Vatnagarðar 20, 104 Reykjavik. Walidacja ma na celu ocenę doświadczenia w wykonywanym zawodzie. Do oceny będzie brany pod uwagę również czas nauki oraz przedmioty nauczania w szkole zawodowej lub innej przyuczającej do zawodu. Walidacja obejmuje cztery zawody: pokojówka, technolog żywności, cieśla i malarz. Warunki przystąpienia do walidacji: Ukończone 23 lata i 3 lata doświadczenia zawodowego w branży, w tym co najmniej 6 miesięcy na islandzkim rynku pracy. Doświadczenie zawodowe musi być potwierdzone oficjalnym dokumentami. Szczegółowych informacji udzielają doradcy zawodowi w IÐAN, radgjof@idan.is Bliższe informacje na powyższy temat na https://idan.is/um-okkur/throunarverkefni/viska/