Negocjacje zerwane – przygotowania do strajku rozpoczęte

21. 02, 2019

W dniu dzisiejszym zerwano negocjacje Eflingu z SA. Związki zawodowe otrzymały zezwolenie na rozpoczęcie przygotowań do akcji strajkowych.Pracownicy na Islandii za długo tolerują już politykę niskich płac i niekontrolowaną nierówność. Poprzez swoją pracę, pracownicy tworzą dobrobyt i bogactwo dla swoich pracodawców i szefów.  Przedstawiciele biznesu i przedsiębiorstw odmawiają akceptacji sprawiedliwych żądań wysuwanych przez Efling i związki zawowdowe współpracujące z Eflingiem. Strajk jest narzędziem związków zawodowych w celu wyrównania różnic pomiędzy pracodawcymi a pracownikami.Członkowie Eflingu powinni pamiętać o poniższych informacjach na temat strajku:·         Wszelkiego rodzaju operacje strajkowe muszą zostać zatwierdzone przez członków związku w drodze głosowania. Związki prześlą wszystkim członkom informacje dotyczące strajku z tak długim wyprzedzeniem jak będzie to możliwe.·         Członkowie związku powinni przekazać do Eflinga prawidłowe informacje na temat swojego e-maila i numeru telefonu, tak aby ułatwić kontakt. Informacje można przesłać na efling@efling.is (kennitala, mail i numer telefonu). Efling przechowyć będzie te dane zgodnie z przepisami na temat przetwarzania  danych osobowych.·          Członkowie powinni skontaktować się z mężem zaufania – reprezentantem związku zawodowego (jeżeli taki jest) w swoim zakładzie pracy.·         Odpowiedzi na główne pytania dotyczące strajku znajdują się na stronie internetowej Eflingu negocjacje2019.is·          Członkowie proszeni są również o sprawdzanie wszystkich informacji na stronie internetowej związku (najnowsze informacje) oraz Facebook’u Eflingu.