Strajk kierowców autobusów w dniach 28-29 marca: Informacja

26. 03, 2019

W czwartek i piątek odbędzie się strajk w firmach autobusowych w stolicy i w okolicach. Strajk będzie trwał 48 godzin. Kierowcy autobusów należący do związku zawodowego Efling są wezwani do ochrony strajku (patrol strajkowy, zgłaszanie naruszeń). Patrol strajkowy odbywa się na dwie zmiany. Pierwsza zaczyna się o 2:00 w nocy, a druga o 7:00 rano, zarówno pierwszego jak i drugiego dnia strajku.Aby zgłosić chęć uczestnictwa w patrolu strajkowym i ubiegać się o płacę strajkową należy przyjść do biura Efling przy ulicy Guðrúnartún 1 na początku zmiany. Jeśli pracujesz na nocnej zmianie twoja zmiana w patrolu zaczyna się o 2 w nocy. Jeśli pracujesz w ciągu dnia, twoja zmiana zaczyna się o 7 rano. Zmiany są jednakowe w obydwa dni strajku: czwartek i piątek.Plan działań patrolu zostanie przedstawiony w biurze Efling przed rozpoczęciem zmiany.Efling uznaje, że wszyscy pracownicy kierujący autobusami turystycznymi w trakcie strajku poza właścicielami firm i kierownikami najwyższego szczebla naruszają strajk (łamiąc prawo). Jurysdykcja Eflingu jest oznaczona jako pomarańczowy obszar na zdjęciu poniżej: