W sprawie masowych zwolnień w Kynnisferðir

29. 03, 2019

Efling ubolewa nad zwolnieniem 59 pracowników Kynnisferðir. Znaczna część tej grupy pracuje w ramach porozumień zbiorowych z Efling. Związek zawodowy uważnie śledzi postęp sprawy i dopilnuje, żeby prawa jego członków, takie jak prawo do działaności związkowej, były przestrzegane. Członkowie Efling mają pierwszeństwo do wykonywania pracy kierowcy, co znaczy, że nie mogą być zwolnieni przed pracownikami wykonującymi ten sam zawód, należącymi do innych związków.

We wtorek i czwartek przedstawiciele związku i pracownicy Efling uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami firmy i kartelu przedsiębiorców, SA. Przewodnicząca i dyrektor Efling uczestniczyli również w spotkaniu pracowników w siedzibie Kynnisferðir w czwartek po południu, gdzie ogłoszone zostały masowe zwolnienia.Zarząd firmy usłyszał od reprezentantów związku, że masowe zwolnienia w czasie intensywnych negocjacji są niepokojące. Pracownicy firmy są w gotowości do strajku, zarówno w przewozach turystycznych (strajk zaczął się w zeszły piątek), jak i w autobusach miejskich (strajk rozpocznie się w najbliższy poniedziałek). Pracownicy firmy głosowali za strajkami, uczestniczyli w patrolach przy zabezpieczaniu strajku i reprezentowali interesy całej branży w sporze zbiorowym.Przedsiębiorcy nie mają prawa karać pracowników za aktywność związkową, zwalniać ich, ani straszyć zwolnieniami. Jest to wyjaśnione w artykule 4 przepisu prawa nr 80/1938 o związkach zawodowych i sporach zbiorowych.Przedstawiciele Efling zachęcają reprezentantów związku i pracowników Kynnisferðir do zwracania się o pomoc do związku i zgłaszania wszelkich wątpliwości w sprawie zwolnień. Przypominamy, że Dział Skarg (Kjaramálasvið) oferuje pomoc wszystkim członkom związku w przypadku niewypłaconych płac i podobnych nieporozumień.Efling zwraca uwagę na rozdział 6 porozumień zbiorowych z SA, który określa pierwszeństwo członków Efling do wykonywania wskazanych zawodów określonych w umowie. Przed rozpoczęciem strajku Efling i VR, Kynnisferðir zadeklarowała, że kilku pracowników nie należy do żadnego z tych związków i że te osoby są gotowe do łamania strajku. To oczywiste, że te przypadki nie skorzystają z ochrony wynikającej z członkostwa przy masowych zwolnieniach. Efling i VR wyjaśniły Kynnisferðir znaczenie rozdziału 6 porozumień zbiorowych.Efling powtarza, że każdy pracownik ma prawo skontaktować się ze związkiem zawodowym w celu korekty swojego członkostwa.