Wezwanie do głosowania!

4. 03, 2019

Komitet Negocjacyjny Eflingu zgodził się na spotkaniu, w dniu 28 lutego, aby zwołać głosowanie o strajkach w firmach zajmujących się przewozem autobusowym osób i w 40 hotelach na terenie, którym Efling ma jurysdykcję, w daty wymienione poniżej.Zgodnie z propozycją o strajku, tylko ci człokowie, którzy są objęci strajkiem, uprawnieni są do głosowania.Porozumienie zbiorowe pomiędzy związkiem zawodowym Efling i SA wygasło w dniu 31 grudnia 2018 roku. Negocjacje w celu odnowienia tego porozumienia nie odniosly sukcesu. Spór zbiorowy został skierowany do mediatora rządowego w dniu 21 grudnia 2018 roku, zaś w dniu 21 lutego 2019 roku związek zawodowy efling uznał, że negocjacje te nie przyniosły skutku, pomimo udziału mediatora rządowego.Żądaniem związku zawodowego Efling jest to, aby ludzie mogli godnie żyć z pensji minimalnej. Więcej na temat żądań i sporach zbiorowych można przeczytać na stronie negocjacje2019.isWezwanie do wstrzymania pracy zgodnie z propozycją Komitetu Negocjacyjnego Eflingu dotyczy 40 hoteli i wszystkich firm zajmujących się przewozem autobusowym osób w obszarze jurysdykcji Eflingu. Strajki będą odbywały się od północy do północy w następujące dni:

  • 22 marca 2019
  • 28-29 marca 2019
  • 3-5 kwietnia 2019
  • 9-11 kwietnia 2019
  • 15-17 kwietnia 2019
  • 23-25 kwietnia 2019

Nieograniczone czasowo wstrzymanie pracy rozpocznie się w dniu 1 maja 2019 roku.The negotiation committee additionally agreed to call for smaller strike actions in these workplaces in the period of March 18 to April 30, on the days where the work stoppages are not taking place. These actions are based on staff going to work, but dropping specific parts of their jobs, as detailed more thoroughly in the committee’s proposal.Komitet Negocjacyjny dodatkowo zgodził się do zwołania mniejszych akcji strajkowych w tych miejscach pracy w okresie od 18 marca do 30 kwietnia, w dni, kiedy pełne wstrzymanie prac się nie odbywa. Te mniejsze akcje strajkowe polegały będą na tym, że pracownicy pójdą do pracy, jednak nie będą wykonywali określonych części swoich obowiązków, jak opisano szczegółowo w propozycji Komitetu.Plan wstrzymania pracy w hotelach 1.2Plan wstrzymania pracy w hotelach 2.2Plan wstrzymania pracy w Almenningsvagnar Kynnisferða 1.3Plan wstrzymania pracy w Almenningsvagnar Kynnisferða 2.3Plan wstrzymania pracy w Almenningsvagnar Kynnisferða 3.3Plan wstrzymania pracy w przewozie autobusowym osób 1.2Plan wstrzymania pracy w przewozie autobusowym osób 2.2