Dodatek urlopowy

30. 04, 2019

Jeśli jesteś członkiem Eflingu i pracujesz w sektorze prywatnym, powinieneś/aś otrzymać dodatek urlopowy przed końcem tygodnia. Za cały rok pracy, dodatek ten w roku 2019  powinien być równy 76.000 koron. Poniżej przedstawione są szczegóły.Cały rok pracy oznacza 45 pełnych tygodni od 1 maja 2018 do 30 kwietnia 2019 roku.Jeśli pracowałeś/aś więcej niż 12 tygodni, lub jesteś zatrudniony/a w pierwszym tygodniu maja, otrzymasz dodatek ulopowy proporcjonalnie do etatu i długości zatrudnienia.Na przykład, jeśli pracowałeś/aś 20 tygodni, otrzymasz 20/45 dodatku, co równe jest 33.778 koron. Powodem, dla którego dodatek urlopowy jest wyższy i wypłacany wcześniej, jest to, że do umówionej kwoty dodatku urlopowego(50.000 koron) dodaje się 26.000 koron, które ustalono w nowo podpisanej umowie zbiorowej z kartelem biznesowym SA. Umowa ta stanowi, że dodatek urlopowy powinien zostać wypłacony najpoźniej do czwartku 2 maja 2019 roku.Jeśli myślisz, że w Twojej wypłacie są nieprawidłowości, skontaktuj się z biurem Eflingu.