Głosowanie elektroniczne

10. 04, 2019

Głosowanie nad przyjęciem nowej umowy zbiorowej będzie odbywać się drogą elektroniczną. Rozpocznie się w piątek 12 kwietnia o godz. 13.00, a zakończy we wtorek 23 kwietnia o godz. 16:00. Szczegółowe informacje na temat głosowania można znaleźć na stronie internetowej federacji związków zawodowych SGS (Starfsgreinasambands Íslands), www.sgs.is, a także na stronach internetowych poszczególnych związków zawodowych. Każdej osobie, która nie będzie mogła zagłosować drogą elektroniczną, zostanie zaoferowana możliwość oddania głosu w biurach poszczególnych związkow zawodowych.