Efling podpisał umowy zbiorowe

3. 04, 2019

Efling oraz związki koalicji, VR, LÍV, Framsýn, VLFA i VLFG podpisały porozumienie z Federacją Pracodawców SA dotyczące podstaw umów zbiorowych pod warunkiem, że rząd będzie współuczestnikiem. Fedracja związków zaowodowych SGS też podpisała to porozumienie. Obecne podstawy tworzą szeroki konsensus dla podwyżek dla pracowników, który zakłada, że pracodawcy, bank centralny i rząd będą kontrybuowały wspólnie.We wtorek wieczorem komisja negocjacyjna Eflingu upoważniła przewodniczącą Eflingu do finalizacji porozumienia zbiorowego, które zostało podpisane wczoraj.

Prawdopodobnie żadne wcześniejsze porozumienie zbiorowe na Islandii nie zawierało lepszej gwarancji o podwyżkach płac dla nisko-zarabiających pracowników. Wszystkie podwyżki płac, które gwarantuje umowa dla członków związków zawodowych to podwyżki w koronach, w dodatku do pewnych podwyżek stawek.

Efling jest dumny ze swojego udziału w tworzeniu tego konsensusu z VR i Federacją Związków Zawodowych pracowników komercyjnych na Islandii(LIV) na temat nominalnych podwyżek płac i podwyżek stawek. Ta silna solidarność będzie miała wpływ na politykę płac w stosunku do innych grup w sektorze prywatnym i  publicznym. Efling jest też dumny, że te zyski nie mogą zostać pochłonięte przez system podatkowy, tak jak stało się, kiedy obowiązywało poprzednie porozumienie zbiorowe.

Podwyżki płac dla tych zarabiających według stawek godzinowych odbędą się w 4 etapach i dorównają 90 tysiącom koron w czasie trwania porozumienia zbiorowego, a więc w ciągu 3 lat i 8 miesięcy. Ta podwyżka jest niższa o jedną czwartą od żądań Eflingu i związków zawodowych SGS, które zakładały podwyżkę o 125 tysięcy koron w ciągu 3 lat. Niska podwyżka w roku 2019 jest czynnikiem, dla którego tak się wydarzyło. Zostało to zaakceptowane ze względu na stan gospodarki po bankrucjach i zwolnieniach w sektorze turystycznym. To ma na celu stworzenie warunków sprzyjających obniżeniu stóp procentowych.

W dodatku do konwencjonalnych podwyżek płac, inne czynniki będą miały wpływ na podwyższenie dochodu rozporządzalnego, a zatem będą ekwiwalentne do podwyżek płac.

W porozumieniu znajduje się nowa stypulacja zapewniająca, że wzrost gospodarczy spowoduje podwyżki płac nominalnych dla pracowników. Jeśli wzrost gospodarczy per capita osiągnie pewien poziom, podwyżki płac automatycznie zostaną dodane do zwyczajowych podwyżek płac jakie stanowi porozumienie. Tak jak z innymi nominalnymi podwyżkami płac w porozumieniu, ten aspekt podwyżki opartej na wzroście gospodarczym jest zaprojektowany tak, aby był najbardziej korzystny dla tych pracujących według stawek godzinowych. Opierając się na średnim wzroście gospodarczym z ostatnich 30 lat, ta podwyżka mogłaby dodać 10-24 tysiące więcej do normalnej podwyżki płac podczas trwania porozumienia zbiorowego.

Jednym z prerekwizytów porozumienia zbiorowego jest to, aby bank centralny obniżył krótkoterminowe stopy procentowe. Partie negocjujące zgadzają się, że porozumienie stworzy warunki umożliwiające takie obniżki. Obniżki stóp procentowych będzie miało głęboki efekt na wydatki zadłużonych gospodarstw domowych i doprowadzi też do obniżki cen czynszów. Porozumienie zawiera klauzulę unieważniającą, która uruchomiona będzie, jeśli stopy procentowe nie zostaną obniżone.

W momencie podpisania porozumienia rząd zobowiąże się do stopniowego obniżania podatków tak aby doprowadziło to do wzrostu, o 10 tysięcy koron, dochodu rozporządzalnego nisko zarabiających pracowników. Wyższy limit ulgi podatkowej zostanie zagwarantowany, aby utrzymać wartość rzeczywistą w czasie trwania porozumienia. Zniesienie limitu ograniczania zasiłku na dzieci, w dodatku do podwyżek zasiłku na dzieci ogłoszonych w budżecie państwa w zeszłym roku, również przyniesie korzyści pracownikom.

Działania rządu dotyczące spraw związanych z rynkiem mieszkaniowym będą zawierały podwyższony budżet na zakup mieszkań dla nisko-zarabiających pracowników, a także legislację mającą na celu powstrzymanie nadmiernego wzrostu czynszów.

Dodatkowo, rząd poweźmie postanowienie, aby przyczynić się do zmian systemowych dotyczących wynagrodzeń i sektora finansowego. Co więcej podjęte zostaną też kroki do zniesienia indeksacji.