Umowa zbiorowa na lata 2019-2022

8. 04, 2019

Związki członkowskie federacji związków zawodowych SGS podpisały nową umowę zbiorową z federacją pracodawców SA, która musi następnie zostać zatwierdzona w  głosowaniu. Umowa obowiązywałaby od 1 kwietnia 2019 r. do 1 listopada 2022 r., czyli przez 3 lata i 8 miesięcy.Tutaj można zobaczyć tabelę płac od 1 kwietnia 2019.Podwyżki miesięcznego wynagrodzenia osób zarabiających według stawek godzinowych

1 kwietnia 2019 1 kwietnia 2020 1 stycznia 2021 1 stycznia 2022 Łącznie
17 000 kor. 24 000 kor. 24 000 kor. 25 000 kor. 90 000 kor.

Podwyżki miesięcznego wynagrodzenia osób otrzymujących stałe miesięczne wynagrodzenie

1 kwietnia 2019 1 kwietnia 2020 1 stycznia 2021 1 stycznia 2022 Łącznie
17 000 kor. 18 000 kor. 15 750 kor. 17 250 kor. 68 000 kor.

Umowa zbiorowa przewiduje wzrost innych składników wynagrodzeń (np. premii) o 2,5% w latach 2020-22.Gwarancja wypłaty wynagrodzenia minimalnegoW umowie zbiorowej zostanie zachowana tzw. gwarancja wypłaty minimalnego wynagrodzenia (lágmarkstekjutrygging). Zapewnia ona wypłatę minimalnego wynagrodzenia za pracę na pełnym etacie z wliczonymi dodatkami, premiami, dodatkowymi płatnościami, nawet jeśli miesięczna stawka bez dodatków jest niższa. Wynagrodzenie minimalne za pracę na pełnym etacie będzie równe:

1 kwietnia 2019 1 kwietnia 2020 1 stycznia 2021 1 stycznia 2022
317 000 kor. 335 000 kor. 351 000 kor. 368 000 kor.

Wzrost wynagrodzeń powiązany z rozwojem wzrostu gospodarczegoW latach 2020-2023 zostaną wprowadzone podwyżki płac powiązane z rozwojem wzrostu gospodarczego PKB na każdego mieszkańca. Będą one najbardziej korzystne dla osób zatrudnionych na stawkach godzinowych, a wzrost innych wynagrodzeń osiągnie tylko 75% wzrostu stawek godzinowych. Wzrost wynagrodzeń powiązany ze wzrostem gospodarczym będzie przysługiwał, 1 maja w latach 2020 r., 2021 r., 2022 r. oraz 2023 r. i uzależniony będzie od poziomu rozwoju gospodarczego w roku poprzednim, obliczonego przez Islandzki Urząd Statystyczny (Hagstofa Íslands).

Roczny wzrostgospodarczy PKB najednego mieszkańca Podwyżka wynagrodzeńwypłacanych w stawkachgodzinowych Podwyżka stałychwynagrodzeń
1.00-1.50% 3000 kor. 2250 kor.
1.51-2.00% 5500 kor. 4125 kor.
2.01-2.50% 8000 kor. 6000 kor.
2.51-3.00% 10 500 kor. 7875 kor.
Powyżej 3.00% 13 000 kor. 9750 kor.

Dodatek grudniowy dla osób zatrudnionych na pełny etatW 2018 r. wynosił 89 000 kor.

2019 2020 2021 2022
92 000 kor. 94 000 kor. 96 000 kor. 98 000 kor.

Dodatek urlopowy dla osób zatrudnionych na pełny etatW 2018 r. wynosił 48.000 kor.

2019 2020 2021 2022
50 000 kor. 51 000 kor. 52 000 kor. 53 000 kor.

Jednorazowy zwrot za zarobki utracone od stycznia do marca 2019Kwota 26.000 kor. zostanie dopłacona jednorazowo do dodatku urlopowego. Kwota ta zostanie wypłacona nie później niż 2 maja 2019.Gwarancja waloryzacji wynagrodzeńJeżeli podwyżki wynagrodzeń na powszechnym rynku pracy, będą procentowo wyższe niż te ustalone w układzie zbiorowym, wówczas umowa gwarantuje wypłatę dodatkowej, określonej w koronach płatności gwarancyjnej, która zostanie dodana do stawki wynagrodzenia.Założenia układu zbiorowegoSą trzy warunki wstępne do nowych umów zbiorowych. Zakładają one, że siła nabywcza płac wzrośnie w okresie obowiązywania umów zbiorowych; stopy procentowe zostaną znacząco obniżone i pozostaną niskie przez cały okres obowiązywania porozumienia; rząd dotrzyma złożonych obietnic. Te warunki zostaną ocenione we wrześniu 2020 r. oraz we wrześniu 2021 r. Komitet oceniający będzie składał się z trzech przedstawicieli każdej ze stron porozumienia. Jeśli te warunki nie zostaną spełnione, umowy zbiorowe mogą zostać zerwane.Głosowanie elektroniczneGłosowanie nad przyjęciem nowej umowy zbiorowej będzie odbywać się drogą elektroniczną. Rozpocznie się w piątek 12 kwietnia o godz. 13.00, a zakończy we wtorek 23 kwietnia o godz. 16:00. Szczegółowe informacje na temat głosowania można znaleźć na stronie internetowej federacji związków zawodowych SGS (Starfsgreinasambands Íslands), www.sgs.is, a także na stronach internetowych poszczególnych związków zawodowych. Każdej osobie, która nie będzie mogła zagłosować drogą elektroniczną, zostanie zaoferowana możliwość oddania głosu w biurach poszczególnych związkow zawodowych. Miej wpływ, użyj swojego głosu!Umowa zbiorowa mająca na celu polepszenie standardu życia społeczeństwa w latach 2019–2022Zmiany wprowadzone do głównej umowy zbiorowej oraz umowy zbiorowej pracowników zatrudnionych w gastronomii zawartej pomiędzy związkami zawodowymi Efling oraz Konfederacją Pracodawców Islandzkich Samtök atvinnulífsins – 3 kwietnia 2019 r.