Wstępny zarys umowy zbiorowej o płacach zaakceptowany

2. 04, 2019

Efling i inne związki w koalicji w negocjacjach zbiorowych zaakceptowały wstępny zarys umowy o płacach z Federacją Pracodawców SA. Członkowie komisji negocjacyjnej Eflingu spotkali się z przedstawicielami SA wczoraj w nocy w biurze mediatora rządowego aby przedyskutować szczegóły negocjacji i podstawy konsensusu, który został sformułowany.Te podstawy zostały utworzone w drodze rygorystycznych debat w ciągu ostatnich dni – po jednej stronie Efling i koalicja związków zawodowych VR, LÍV, Framsýn, VLFA i VLFG, a po drugiej stronie Konfederacja Pracodawców SA.Po skonsultowaniu członków związku, przewodnicząca Eflingu zadecydowała o odwołaniu akcji strajkowych i rozpoczęciu prac nad finalizacją porozumień o płacach. Ta praca rozpocznie się dzisiaj. Oczekiwana jest też odpowiedź od rządu, ponieważ udział rządu jest prerekwizytem do podpisania umów.„Wynik tych negocjacji nie jest ostatecznym zwycięstwem, ale linią zawieszenia broni pomiędzy klasą robotniczą a klasą kapitalistów. Walka pomiędzy nimi nadal trwa. Jestem szczęśliwa, że stowrzyliśmy podstawę do podpisania porozumienia po długich, wyczerpujących negocjacjach” powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir. „Członkowie naszego związku zawodowego nadal muszą podjąć ostateczną decyzję o tym, czy będą głosowali za przyjęciem czy odrzuceniem tego porozumienia. Myślę jednak, że w zdołaliśmy spełnić żądania i oczekiwania naszych członków względem podwyżek płac.”Viðar Þorsteinsson, dyrektor Eflingu, powiedział, że w ostatnich chwilach negocjacji sypały się iskry. „Presja, którą wywarliśmy nasyzmi strajkami, solidarność naszych członków i empatia społeczeństwa względem naszych żądań okazały się niezbędne” twierdzi Viðar.Efling teraz przygotowuje plan prezentacji nadchodzącego kontraktu członkom związku zawodowego. Odbędą się spotkania i wydane zostaną wstępne publikacje. Do tego czasu szczegóły pozostaną tajne.