Czy Twój szef obniża Ci wypłatę, lub odbiera Twoje bonusy?

23. 05, 2019

 Związek zawodowy Efling otrzymał informacje, że w związku z podwyżkami ustalonymi w nowej umowie zbiorowej pracodawcy rozpoczęli usuwać bonusy, dopłaty i inne benefity pracownicze. Efling wysłał federacji pracodawców SA powiadomienie ze względu na zbiorowe wypowiedzenie przeprowadzone przez Árniego Valura Sólonssonura, które miało zmienić system płac od razu po podpisaniu nowej umowy zbiorowej. Efling zaproponował SA spotkanie, aby przedyskutować te wydarzenia.Obecnie Efling wzywa swoich członków do dzielenia się informacjami o firmach, które zachowują się podobnie. Te informacje pomogą zrozumieć jak przebiegają podwyżki obiecane w umowie zbiorowej. Związek zawodowy poweźmie działania na podstawie tych informacji.“Łamanie umowy zbiorowej jest poważnym problemem i powinno być postrzegane jako nieetyczne w świetle tego, że związki zawodowe zgodziły się na bardzo skromne podwyżki w pierwszym roku obowiązywania umowy.” mówi Viðar Þorsteinsson, dyrektor związku zawodowego Efling, dodając “Czy to jest zbyt dużo, żeby wypłacić ludziom 17 tysięcy koron podwyżki?”Viðar mówi, że hotele Árniego Valura nie są jedynym takim przypadkiem. “To smutne, że SA stoi po stronie takich praktyk. Wzbudzają one wiele pytań, a także istnieje możliwość terminacji umowy zbiorowej, jak wspomniano w oświadczeniu ASÍ w dniu 15 maja.”