105.000 koron dopłaty dla pracowników zatrudnionych przez miasto Reykjavik i rząd

5. 07, 2019

Podpisano zaktualizowany plan negocjacji z magistratem Reykjaviku i rządem. Rozmowy rozpoczną się ponownie w połowie sierpnia i przewiduje się, że nowe umowy zbiorowe dla pracowników miejskich i rządowych zostaną podpisane 15 września.Z powodu opóźnień w negocjacjach, pracownicy otrzymają dopłatę w wysokości do 105.000 koron w dniu 1 sierpnia. Cała kwota dotyczy zatrudnienia na pełen etat, dla pracowników na etacie częściowym zostanie ona wypłacona proporcjonalnie do etatu zatrudnienia. Przy wypłacaniu brane będą pod uwagę zatrudnienie i etat pracy w okresie od 1 kwietnia 2019 do 30 czerwca 2019 roku.Stan negocjacji z miastem ReykjavikEfling odbył kilka spotkań z magistratem Reykjaviku. W tych negocjacjach nie osiągnięto żadnego porozumienia. Jest to spowodowane między innymi tym, że magistrat odmówił negocjacji realnego skrócenia czasu pracy, co jest zaskakujące ze względu na to, że to miasto Reykjavik prowadziło pilotażowy projekt na ten temat, który przyniósł bardzo dobre rezultaty. Rezultaty te dumnie rozpowszechaniane były podczas wielu prezentacji i spotkań.Stan negocjacji z rządemPodczas dotychczasowych negocjacji z rządem dyskutowano skrócenie tygodnia pracy i związek zawodowy kładzie duży nacisk na to aby w tej umowie osiągnięto realne skrócenie czasu pracy. Pilotażowy projekt udowodnił, że skrócony tydzień pracy znacząco polepsza zdrowie i samopoczucie pracowników, a także środowisko pracy. Dlatego też, komitet negocjacyjny Eflingu nie bierze pod uwagę rezygnacji z tych żądań.Stan negocjacji ze Stowarzyszeniem Islandzkich Władz Lokalnych (SÍS)Rozmowy ze Stowarzyszeniem Islandzkich Władz Lokalnych(SÍS), które toczyły się w ostatnich tygodniach zostały skierowane do mediatora rządowego. Spowodowane jest to tym, że SÍS odmówił dotrzymania obietnicy złożonej w negocjacjach w roku 2015 na temat równych praw do emerytury dla pracowników władz lokalnych. Te oczywiste prawa zostały już uprzednio zaakceptowane przez magistrat Reykjaviku i rząd, które teraz dopłacają dodatkowe 5.91% dla pracowników zrzeszonych w Eflingu. Odpowiada to około 18 tysiącom koron na miesiąc dla osób o najniższych dochodach.Efling i inne związki SGS nie zgadzają się z takim stanem rzeczy w negocjacjach, dlatego też ustalono, że rozmowy nie mogą być kontynuowane bez ujednolicenia praw emerytalnych pracowników władz lokalnych w ASÍ, jak wcześniej obiecano. Biuro mediatora rządowego ustaliło następne spotkanie na 21 sierpnia.Efling wystosował żądanie o podobną dopłatę w wysokości 105.000 koron dla pracowników zatrudnionych przez Stowarzyszenie Islandzkich Władz Lokalnych. Obecnie wciąż oczekiwana jest odpowiedź. Rozmowy z domami opieki podjęte zostaną, kiedy negocjacje z rządem zostaną zakończone, jednak Efling wystosował też żądanie o podobną dopłatę dla pracowników zatrudnionych w domach opieki.