SGS zmierza do Sądu Pracy

19. 08, 2019

Federacja Pracowników Ogólnych i Specjalnych, SGS, w której Efling jest członkiem, wyraziła swoje niezadowolenie z postawy komitetu negocjacyjnego Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych i Gmin, SÍS. SÍS odmówiło dotrzymania swojego zobowiązania z dnia 7 lipca 2009, które zakładało wyrównanie uprawnień emerytalnych pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w różnych sektorach. Miasto Reykjavík zaaprobowało już podobną propozycję, jednak mniejsze samorządy i gminy wspólnie się jej sprzeciwiają.Z tego powodu negocjacje nowych umów zbiorowych z SÍS utknęły w martwym punkcie, co spowodowało skierowanie rozmów do mediacji u mediatora rządowego. Z tego powodu zostało osiągnięte tymczasowe porozumienie na temat podwyżek podczas wakacji letnich.Obecnie zarząd SGS zgodził się aby interpretacja zobowiązania z 2009 roku została osiągnięta w drodze postępowania w sądzie pracy. To ma za zadanie wyjaśnić obowiązek leżący na samorządach lokalnych, aby wstąpiły one w negocjacje na temat wyrównania uprawnień emerytalnych.