Nowy grafik negocjacji pomiędzy Eflingiem i SGS a władzami samorządów lokalnych i gmin

11. 09, 2019

Komitet negocjacyjny Stowarzyszenia Samorządów Lokalnych i Gmin oraz negocjatorzy Eflingu i SGS zgodzili się na zmieniony grafik negocjacji nowej umowy zbiorowej dla pracowników sektora publicznego zatrudnionych przez gminy i samorządy. Nowy grafik zakłada, że umowy zbiorowe zostaną podpisane w dniu 20 października. Efling i SGS wycofały też prośbę o pomoc ze strony mediatora rządowego.W dniu 1 października 2019, członkowie Efling i SGS pracujący w sektorze publicznym dla gmin i miast(z wyłączeniem Reykjaviku) otrzymają nadpłatę w związku z negocjowanymi nowymi umowami zbiorowymi. Dla osób zatrudnionych na pełen etat wynosić ona będzie 125.000 koron, zaś dla osób na niepełnym etacie będzie to kalkulowane proporcjonalnie do ich etatu. Osoby kwalifikujące się do tej kwoty to osoby, które były w zatrudnieniu w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2019 roku. Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim i zatrudnione na płacy godzinowej też się kwalifikują.Obie negocjujące strony rozumieją, że ta nadpłata jest częścią negocjowanych podwyżek płac i ma ona wyrównać brak podwyżek płac pracowników zatrudnionych przez gminy i miasta(z wyłączeniem miasta Reykjavik) w okresie od kwietnia do września.