System podatkowy na Islandii – podsumowanie spotkania

25. 09, 2019

We wrześniu, Efling we współpracy z RSK (Urzędem Podatkowym) zorganizował krótki kurs w języku polskim i angielskim na temat islandzkiego systemu podatkowego. Kurs ten zorganizowano ponieważ Efling rozpoznaje potrzebę zapewnienia naszym zagranicznym członkom dostępu do poprawnych informacji na temat podatków na Islandii.Helgi Guðnasson, który pracuje w RSK  poprowadził oba kursy. Helgi specjalizuje się w zakresie opodatkowania indywidualnego.Najważniejsze detale kursu zaprezentowane są poniżej. Na końcu strony można też znaleźć link do pełnej prezentacji w języku angielskim i islandzkim.Osoby prywatne na Islandii zobowiązane są do opłaty podatku dochodowego, podatku VAT, podatku za samochód i innych mniejszych podatków.Opłata podatku dochodowego obowiązuje wszystkie osoby prywatne osiągające dochody z tytułu zatrudnienia, otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych, emeryturę, lub zasiłek socjalny. Zwyczajowo podatek dochodowy powinien zostać potrącony z wypłaty, zaś dowodem na jego zapłatę jest odcinek z wypłaty(launaseðill). Ważnym jest, aby zawsze upewnić się, że odcinek wypłaty został wystawiony i figuruje na nim opłata podatku, gdyż w przypadku kiedy pracodawca nie ureguluje podatków w imieniu swoich pracowników, odcinek służy jako dowód opłaty podatku dochodowego.W zależności od wysokości dochodów, podatek dochodowy to 36,94%, albo 46,24%.Wszystkie pracujące osoby prywatne w wieku powyżej 16 lat uprawnione są do comiesięcznej ulgi podatkowej w wysokości ISK 56.447(rok 2019). Ulga podatkowa odnawiana jest co roku, z początkiem roku kalendarzowego. Niewykorzystana ulga podatkowa przechodzi z miesiąca na miesiąc w ciągu jednego roku kalendarzowego, jednak jeśli nie zostanie wykorzystana do końca grudnia danego roku, nie przechodzi ona na kolejny rok kalendarzowy.Każda osoba prywatna ma obowiązek wypełnienia zeznania podatkowego, co zazwyczaj odbywa się w marcu. Jeśli dana osoba zamierza opuścić Islandię przed marcem, powinna wypełnić zeznanie podatkowe, co można zrobić osobiście w urzędzie podatkowym.Jeśli osoba prywatna podejmuje się samozatrudnienia, lub pracy jako podwykonawca, sama musi regulować wszystkie podatki i inne opłaty. To wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu podatków i księgowości.Praca na czarno jest nielegalna i może mieć poważne konsekwencje prawne, włączając w to mandaty i karę więzienia. Podejmując pracę na czarno osoba prywatna traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku socjalnego, urlopu macierzyńskiego a także nie ma ubezpieczenia w przypadku wypadków przy pracy.Powyższe informacje są jedynie podsumowaniem, zaś o szczegóły i interpretację prawną zawsze należy pytać RSK.Całość prezentacji można zobaczyć tutaj w języku angielskim i islandzkim