Gminy i samorządy odsyłają negocjacje do mediatora rządowego

29. 10, 2019

Informacja prasowa od związku zawodowego Efling i Federacji Związków Zawodowych SGS na Islandii. W dniu 28 października, SGS i Efling otrzymały list od Stowarzyszenia Gmin i Samorządów (SÍS), gdzie obwieszczono, że SÍS podjęło jednogłośną decyzję o oddaniu trwających negocjacji do mediatora rządowego. Jako powód podano rezolucję uchwaloną w zeszłym tygodniu podczas kongresu SGS, która honoruje Dzień Wolny dla Kobiet. Przytoczona rezolucja referuje status nisko wykształconych pracownic a także nawiązuje do stanu negocjacji zbiorowych.Władze lokalne zdają się uważać, że niezbędnym jest zerwanie negocjacji z SGS i Eflingiem, które przedstawiają obecną sytuację i nie obawiają się walczyć o rozsądne prawa i płace dla swoich członków. Komisja negocjacyjna SÍS nie była nawet tak odważna, aby ogłosić swoją decyzję podczas spotkania, lub skontaktować się z nami bezpośrednio jak ze stroną przeciwną w negocjacjach.To zachowanie jest podobne do ich dotychczasowego nastawienia od momentu, kiedy poprzednie umowy wygasły w kwietniu, czy to w odniesieniu do wyrównania praw emerytalnych, nadpłat, grafików rozmów i innych szczegółów. Ten list obnaża dziwny nastawienie, aby nie brać pod uwagę “złego traktowania zawodów tradycyjnie kobiecych i dowodów na bezdenną zniewagę dla ich dobrobytu podczas trwających negocjacji”, aby odmówić zaangażowania się w dyskusję żądań tej grupy, aby oddać te negocjacje do władz, a także aby nie pokazać jakiegokolwiek zrozumienia dla naszych zmartwień.SGS will not be intimidated from passing resolutions during its general meetings about the concerns of our members or from standing firm with regards to our natural and reasonable demands. It’s clear, however, that this message from the local authorities in no way contributes to the resolution of this serious dispute and SÍS will be solely responsible for the possible resultant consequences.SGS nie pozwoli sobie być zastraszanymi z powodu rezolucji uchwalanych na swoich spotkaniach, które mają na uwadze interesy naszych członków, lub z powodu naszej zdecydowanej postawy względem naszych rozsądnych i oczywistych żądań. Zaistniała sytuacja pokazuje wyraźnie, że wiadomość SÍS w żaden sposób nie pomaga rozwiązania tej poważnej dysputy, a także że Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Gmin będzie obwiniane za potencjalne konsekwencje swojej decyzji. Resolution passed by the general meeting of SGS in honor of the women’s holiday