Status negocjacji z Reykjavikiem, rządem i władzami lokalnymi

24. 10, 2019

Od czasu, gdy negocjacje z magistratem Reykjaviku oddane zostały do mediatora rządowego, odbyły się trzy formalne spotkania. Nastąpił niewielki postęp i odbyły się zadowalające rozmowy na temat żądań Eflingu, pomimo że rozwiązanie nie jest w zasięgu wzroku. W dodatku do oficjalnych spotkań w biurze mediatora, odbyło się też spotkanie w grupie roboczej dotyczące środowiska pracy w miejscach publicznych miasta. W nadchodzących tygodniach zaplanowanych jest więcej spotkań.Reprezentanci Eflingu, pod przewodnictwem Sólveig Anny Jónsdóttir, odwiedzili członków związku w ich miejscach pracy zarządzanych przez magistrat Reykjaviku, podczas gdy negocjacje z magistratem są na najwyższych obrotach. Celem tych wizyt są rozmowy z członkami związku i wysłuchanie tego, co mają oni do powiedzenia. Sądząc po tych wizytach, jasnym jest, że członkowie Eflingu mają już dość tej sytuacji i są gotowi do walki o zmiany.Negocjacje ze Stowarzyszeniem Władz Lokalnych i Gmin na Islandii(SÍS) nie przyniosły dotychczas tematu do żywej dyskusji. Po zaplanowaniu nowego planu, a negocjacje wycofane z biura mediatora rządowego, odbyło się wiele spotkań  pomiędzy stronami dysputy. Dyskutowano różnorodne tematy, jednak pomimo to rozwiązania nie widać na horyzoncie.Nie uznano za niezbędne, aby oddać negocjacje z rządem do biura mediatora rządowego, ponieważ rozpoczął się dialog pomiędzy stronami. Jednakże, tempo rozmów jest powolne. Stworzono podgrupę, do której mianowano reprezentantów Eflingu, a która zaproponowała zmiany w umowach zbiorowych względem pracy zmianowej. Planowana jest kontynuacja pracy w  tym zakresie, jednakże negocjacje muszą posunąć się dalej, zanim będzie to możliwe.Strony negocjujące umowy zbiorowe dla prywatnych domów opieki używają negocjacji z rządem jako punktu odniesienia i z tego powodu poczekają na konkluzję negocjacji z rządem, zanim rozpoczną własne negocjacje.Nic nie wskazuje na rychłe zakończenie negocjacji.Większość pracowników w sektorze publicznym otrzymało nadpłatę na poczet negocjowanych umów zbiorowych na kwotę 105.000 koron od miasta Reykjavik i od rządu, zaś 125.000 koron od SÍS. Partie negocjujące rozumieją, że ta suma jest częścią nadchodzących zmian w płacach podczas trwania odnowionych umów zbiorowych pomiędzy stronami i będzie częścią ich kosztów.