Przypominamy o dodatku grudniowym!

26. 11, 2019

Dodatek grudniowy to ustalona wcześniej suma, która nie ma wpływu na pobory i urlop pracownika.W ostatnim wydaniu naszego biuletunu została podana błędna wartość dodatku grudniowego 89.000 kr, poprawna kwota to 92.000 kr jak można zobaczyć poniżej.SA – Federacja pracodawców – ogólny rynek pracy (przedsiębiorstwa prywatne) 92.000 kr.Osoby, które pracowały w pierwszym tygodniu grudnia lub przez 12 tygodni w ciągu 12 miesięcy u tego samego pracodawcy mają prawo do dodatku grudniowego nie później aniżeli 15 grudnia. Pełny rok pracy to 45 tygodni lub 1800 godzin w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.Reykjavíkurborg, rząd, państwowe domy opieki  – Punktem odniesienia jest kwota z poprzedniego roku, co oznacza, 97.100 kr. dla pracowników Reykjavíkurborg and 89.000 kr. dla pracowników rządu i domów opieki, ponieważ negocjacje są wciąż otwarte i nowe kwoty nie zostały uzgodnione.Osoby pracujące w pierwszym tygodniu listopada lub przepracowały 13 tygodni bez przerwy w danym roku mają prawo do dodatku grudniowego 1 grudnia. Pełny rok pracy to okres od 1 stycznia 31 października.Pracownicy gmin – Punktem odniesienia jest kwota z poprzedniego roku, co oznacza 113.000 kr., ponieważ tegoroczne negocjacje są wciąż w toku.Osoby rozpoczynające pracę od 1 września powinny otrzymać dodatek grudniowy 1 grudnia. Pełny rok pracy to okres od 1 stycznia do 30 listopada. Osoby, które kończą pracę w danym przedsiębiorstwie mają prawo do dodatku grudniowego po przepracowaniu bez przerwy 6 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia. Dodatek grudniowy nalicza się zgodnie z okresem pracy oraz etatem.___________________________________Dodatek grudniowy naliczany jest zgodnie z przepracowanym okresem oraz wysokością etatu.Przy rozliczeniu końcowym wraz z zakończeniem pracy w danym przedsiębiorstwie należy wypłacić dodatek grudniowy.