Otwarte spotkanie negocjacyjne w Iðnó

20. 01, 2020

Efling nawołuje do otwartych, bezpośrednich negocjacji z burmistrzemSólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu, poinformowała burmistrza Dagura B. Eggertssona, że Efling nie będzie odbywał dalszych rozmów z komitetem negocjacyjnym miasta, ponad te rozmowy, które są wymagane przez prawo. Komitet negocjacyjny rozpowszechnił do prasy mylące informacje ze spotkania negocjacyjnego z mediatorem rządowym, dotyczące propozycji Eflingu z dnia 16 stycznia, co stanowi naruszenie zasad poufności i prawa.Komisja negocjacyjna Eflingu żąda, aby negocjacje zbiorowe z miastem Reykjavik od tej pory były otwarte i odbywały się w miejscu dostępnym dla ogółu. W ten sposób, złamanie poufności przez biurokratów miasta zostanie w odpowiedni sposób zaadresowana, zaś wiarygodność twierdzeń dotyczących żądań Eflingu zostanie zapewniona.Efling zwołuje otwarte spotkanie negocjacyjne w IÐNÓ w środę 22 stycznia o godzinie 13.00, podczas którego komisja negocjacyjna Eflingu zaprezentuje swoją propozycję dla miast Reykjavik dotyczącą sprawiedliwej i udanej umowy zbiorowej, która będzie mogła trwać do końca 2022 roku.W liście do burmistrza, Sólveig Anna i komisja negocjacyjna Eflingu wzywa Dagura, jako szefa wszystkich pracowników miasta, aby wziął odpowiedzialność za zachowanie komitetu negocjacyjnego miasta, a także za wpływ jaki to zachowanie wywarło na status negocjacji i aby podjął się zadania skutecznego rozwiązania dysputy zbiorowej miasta Reykjavik.Propozycja, która zostanie zaprezentowana w środę, zgadza się na te same podwyżki w płacach, uzgodnionych dla sektora prywatnego w kwietniu ubiegłego roku, i wzywa do niezbędnej i długo odkładanej korekty polityki zaniżania płac przez miasto Reykjavik. Dodatkowo, członkowie Eflingu, którzy pracują dla miasta będą mówić o swojej sytuacji i swoich zarobkach. Podczas tego spotkania, burmistrz jest zaproszony do wzięcia udziału w rozmowach z komisją negocjacyjną Eflingu i udzielenia odpowiedzi na propozycję komisji. Pełna przejrzystość dotycząca wszystkiego, co wydarzy się na spotkaniu będzie zapewniona.We wtorek, prasa opublikuje otwarty list od komisji negocjacyjnej Eflingu dotyczący miasta Reykjavik, adresowany do Dagura B. Eggertssona, podczas gdy głosowanie w kwestii akcji strajkowych 1800 członków Eflingu zatrudnionych przez miasto Reykjavik rozpoczyna się tego samego dnia w południe.Zgodnie z obecną propozycją strajku, wszyscy pracownicy miasta, będący członkami Eflingu, pójdą na strajk z początkiem lutego podczas ustalonych, wybranych dni, zaś 17 lutego rozpocznie się strajk na czas nieokreślony.