Rozpoczęcie przygotowań do akcji strajkowych wśród pracowników Reykjaviku

13. 01, 2020

Komisja negocjacyjna Eflingu odpowiedzialna za negocjacje z magistratem Reykjaviku zaakceptowała propozycję akcji wstrzymania pracy, która planowana jest na luty. Członkowie związku muszą najpierw zgodzić się na propozycję, zatem biuro Eflingu rozpoczęło przygotowania do głosowania. Zgodnie z tą propozycją, akcje strajkowe trwające pół dnia oraz całe doby będą odbywały się ze zwiększającą się częstotliwością w pierwszej połowie lutego, a nieograniczona czasowo akcja strajkowa rozpocznie się w poniedziałek, 17 lutego 2020 roku.At the end of today’s negotiation with the state mediator, a decision was reached to put forth a proposal for a strike call. Negotiations will continue along with preparations for strike actions. Today, the committee requested a negotiation meeting with the City of Reykjavík for next Thursday.Pod koniec dzisiejszego spotkania negocjacyjnego z mediatorem rządowym podjęto decyzję, aby rozpocząć propozycję wezwania do akcji strajkowych. Negocjacje będą kontynuowane równolegle do przygotowania akcji strajkowych. Komisja negocjacyjna poprosiła o spotkanie negocjacyjne z magistratem Reykjaviku na czwartek.“Miasto Reykjavik nie podjęło żadnego wysiłku, aby zaadresować problemy najniżej zarabiających pracowników, którzy podtrzymują podstawowe usługi miasta przy życiu, czy też aby dorównać do swojej własnej retoryki o tym, aby zmienić miasto w miejsce pracy, które ceni równouprawnienie. Miasto Reykjavik nie szanuje swoich najniżej zarabiających pracowników, co pokazano w tych negocjacjach poprzez zachowanie, opóźnienia i obojętność”, mówi Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu. “Mamy dość. Żądamy, aby sprawiedliwa umowa zbiorowa została uzgodniona jak najszybciej. Mamy nadzieję, że spotkanie w następnym tygodniu przyniosą wyniki.”Więcej informacji na temat głosowania zostanie opublikowanych w przeciągu kilku dni.Ponad 1800 pracowników miasta Reykjavik otrzymuje płace zgodne z umową zbiorową Eflingu. Z tego, ponad 1000 osób zatrudnionych jest w przedszkolach, 710 w zawodach związanych z opieką w dziale socjalnym i około 140 zajmuje się różnymi rodzajami pracy w działach środowiska i organizacyjnym.Propozycja załączona jest jako plik – ze zmianami z dnia 14 stycznia 2020 roku – zobacz tutaj.

To zdjęcie zostało zrobione podczas spotkania komisji negocjacyjnej w dniu 10 stycznia. Na zdjęciu widnieją członkowie Eflingu zatrudnieni przez miasto Reykjavik.