W odpowiedzi na komentarze na temat oferty od miasta Reykjavík

21. 01, 2020

W następstwie uwag przewodniczącej zespołu negocjacyjnego Reykjavikuborg, w stosunku zawartości oferty złożonej związkowi zawodowemu Efling na początku negocjacji, Efling chciałby wyjaśnić, że wspiera oświadczenie złożone dzisiaj rano przez przewodniczącą związku, Sólveig Annę Jónsdóttir. Gdyby oferta została zaakceptowana, duże grupy pracowników otrzymałyby niższe stawki, niż te wiążące się z Umową o Poprawie Jakości Życia na rynku prywatnym. Jest to widoczne poprzez kalkulacje aspektów płacowych wypływającej z owej oferty.