Demonstracja podczas Kongresu Równości

19. 02, 2020

Powstańmy wspólnie, aby przyciągnąć uwagę do braku szacunku okazywanego względem pracowników w sektorze opieki.We will walk from the Efling office, Guðrúnartún 1, to the opening of the Equality congress in Harpa at 9.30am tomorrow, Thursday, February 20.Pomaszerujemy z biura Eflingu, Guðrúnartún 1, na otwarcie Kongresu Równości w Harpie o 9.30 rano jutro, w czwartek, 20 lutego.Możesz dołączyć do grupy również w Harpie o godzinie 9.50.Utwórzmy zjednoczony front i zapewnijmy, że osoby u władzy nie mogą nas już dłużej nie zauważać.Solidarność jest naszą najlepszą bronią!Razem możemy zmienić społeczeństwo!