Propozycja przerwania pracy

25. 02, 2020

Efling – Komitet Negocjacyjny związku ze Stowarzyszenie Władz Lokalnych oraz Gmin  (Samband íslenskra sveitarfélaga)Propozycja przerwania pracySpotkanie Eflingu – Komitet Negocjacyjny Eflingu spotkał się ze Stowarzyszeniem Władz Lokalnych oraz Gmin (Samband íslenskra sveitarfélaga) , w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 14.00 w państwowym biurze ds. mediacji mieszczącym się na Borgartún 21 w Reykjaviku. Na spotkaniu postanowiono zwołać głosowanie w sprawie wstrzymania pracy, zgodnie z art. 15 Ustawa nr 80/1938 o związkach zawodowych i sporach pracowniczych.Negocjacje w sprawie postulatów przestawionych przez Efling – dotyczących odnowieniem umów zbiorowych Eflingu ze Stowarzyszeniem Władz Lokalnych oraz Gmin okazały się bezowocne pomimo mediacji ze strony mediatora państwowego. Na spotkaniu w państwowym biurze ds. mediacji w dniu 21 lutego 2020 r. związek zawodowy Efling uznał negocjacje za bezskuteczne.Przerwa w pracy będzie dotyczyć członków Efling pracujących dla gmin Kópavogur, Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Hveragerði i Ölfus na mocy umów zbiorowych pomiędzy Stowrzyszeniem Władz Lokalnych oraz Gmin a Eflingiem – które wygasły 31 marca 2019 r. Przerwa w pracy dotyczy wszystkich miejsc pracy objętych wyżej wymienioną umową.Wstrzymanie pracy będzie przebiegało następująco: Członkowie Eflingu wstrzymają wszystkie prace na czas nieokreślony w dniu 9 marca od godz.12:00 w południe.