Propozycja strajku poparcia dla szkół będących członkami Samtökum sjálfstæðra skóla (Stowarzyszenia Szkół Niezależnych)

25. 02, 2020

Propozycja strajku poparcia dla szkół będących członkami Samtökum sjálfstæðra skóla (Stowarzyszenia Szkół Niezależnych)Zarząd związku zawodowego Efling, na posiedzeniu w dniu 20.02.2020 r. które odbyło się w siedzibie związku na ul.Guðrúnartún 1 w Reykjaviku, wyraził zgodę na głosowanie zgodnie z art. Artykuł 15 Ustawa nr 80/1938 w sprawie związków zawodowych i sporów pracowniczych, w sprawie ogloszenia strajku poparacia przez członków Eflingu pracujących w szkołach będących członkami Samtökum sjálfstæðra skóla (Federacja Szkół Niezależnych na Islandii) popierając tym samy roszczenia członków Eflingu wobec Miasta Reykjavik w bieżącym sporze płacowym. Zezwolenie na przerwanie pracy opiera się na klauzuli punkt 3. Artykuł 17 Ustawa nr 80/1938 w sprawie związków zawodowych i sporów pracowniczych i zostało potwierdzone w orzeczeniu Sądu Pracy,  por. między innymi  nr. sprawy 1/1947; 2/1945 i 6/1975.Negocjacje w sprawie roszczeń przedstawionych przez Efling w związku z odnowieniem umów zbiorowych z miastem Reykjaviku, które wygasły 1 kwietnia 2019 r. okazały się bezskuteczne pomimo mediacji ze strony mediatora państwowego. W dniu 10 stycznia ubiegłego roku Komitet Negocjacyjny Eflingu zatwierdził propozycję przerwania pracy przez członków Eflingu pracujących dla miasta Reykjavik,  na umowach zbiorowych pomiędzy Eflingiem a miastem Reykjavik.  17 lutego rozpoczął się strajk na czas nieokreślony, który ma być wspierany przez ogłaszany obecnie strajk poparcia.Przerwa w pracy podczas strajku popracia będzie wyglądała następująco : Członkowie Eflingu pracujący w szkołach będących członkami Samtökum sjálfstæðra skóla (Federacja Szkół Niezależnych na Islandii) wstrzymają prace na czas nieokreślony od godz. 12:00 po południu w poniedziałek, 9 marca.