Szerokie wsparcie dla personelu przedszkoli

20. 02, 2020

Dyrektorzy przedszkoli w Reykjavíku wydali oświadczenie, w którym deklarują szerokie wsparcie dla działań strajkującego personelu oraz żądań Eflingu. Ich zdaniem nadmierną rotację pracowników przedszkoli można w dużej mierze powiązać z polityką niskich płac jak również z warunkami jakie oferuje pracownikom i dzieciom Reyjavíkurborg.Rada rodziców Brákarborg rówież zadeklarowała wsparcie dla strajkującego personelu przedszkoli wzywając tym samy Reykjavíkurborg oraz Efling do jak najszybszego osiągnięcia porozumienia.Powstała również petycja zatytułowana Żądamy natychmiastowego podpisania umów z pracownikami przedszkoli. Tekst petycji brzmi : My rodzice, oraz rodziny dzieci w wieku przedszkolnym żądamy aby pracownicy przedszkoli otrzymali godziwe wynagrodzenie. Ci ludzie opiekują się codziennie naszymi dziećmi przez 8 do 9 godzin, otrzymując za to minimalne wynagrodzenie, za które nie da się przeżyć.